Termeni și condiții generale de utilizare începând cu 01 decembrie 2019

Bine ați venit la aplicația Yousoon (denumită în continuare "aplicația"). Vă mulțumim că ați ales aplicația publicată de JEMOCO.

  1. INTRODUCERE
    1. Editorul aplicației (denumită în continuare "Compania") :
     • Numele companiei: JEMOCO
     • Forma juridică: SAS
     • Capital social: 18.750 euro
     • Sediul social: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt.
     • Înregistrată la RCS Nanterre sub nr. 830 613 873.
     • Adresa de e-mail: contact@yousoon.com
     • Număr de TVA intracomunitar: FR95830 613 873
     • Director de publicație: Jérôme Morgado
    2. Aplicația este găzduită de Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Scopul acestor Termeni și Condiții Generale de Utilizare (în continuare "TCU") este de a defini toate condițiile de utilizare a Aplicației de către utilizatorii (în continuare "Utilizatori") care au calitatea de consumatori în conformitate cu prevederile Codului Consumatorului.
   2. În conformitate cu prevederile legale, consumatorul este definit ca fiind orice persoană fizică ce acționează cu ocazia comenzii, în scopuri care nu fac parte din activitatea sa profesională.
   3. Societatea pune la dispoziția Utilizatorilor Aplicația care le permite acestora să beneficieze de un set de servicii (denumite în continuare "Servicii"), astfel cum sunt descrise în articolul 4 de mai jos.
   4. Utilizatorul are acces la TCG atunci când se înregistrează în aplicație. Acceptarea de către Utilizator a CGU implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor din CGU.
   5. Termenii și condițiile generale de utilizare sunt, de asemenea, disponibile pe aplicație la rubrica "Setări".
   6. Acestea sunt actualizate în mod regulat, iar CGC aplicabile sunt cele în vigoare la momentul înregistrării utilizatorului în aplicație.
   7. APLICAȚIA POATE FI UTILIZATĂ NUMAI DE PERSOANE CU VÂRSTA DE CEL PUȚIN 18 ANI.
  1. MIJLOACE TEHNICE
   1. Înainte de a utiliza Aplicația, Utilizatorul trebuie să se asigure că dispune de resursele tehnice și informatice necesare pentru a beneficia de Aplicație și de conținutul disponibil pe Aplicație, precum și că sistemul de operare al dispozitivului său informatic permite accesul securizat la Aplicație.
   2. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că configurația computerizată a dispozitivului este în stare bună de funcționare și nu conține viruși.
   3. Compania își rezervă dreptul de a modifica, edita, șterge, valida sau schimba, integral sau parțial, orice conținut ("Conținut") conținut sau afișat pe Aplicație.
   4. Compania poate șterge, schimba sau modifica aplicația și/sau conținutul în orice moment și fără notificare prealabilă.
  2. DESCĂRCAȚI APLICAȚIA
   1. Aplicația poate fi descărcată și înregistrată gratuit în App Store și Play Store.
   2. Pentru a utiliza Aplicația, Utilizatorul va fi invitat să își creeze un cont prin intermediul :
    • adresa sa de e-mail, caz în care Societatea va trimite un e-mail de confirmare a creării unui cont la adresa de e-mail indicată de utilizator.
    • Facebook Connect, caz în care Aplicația poate utiliza imaginea de profil a contului Facebook, numele, prenumele, vârsta dedusă din data nașterii Utilizatorului pentru crearea profilului său, contactele publice, accesul la contul Instagram.
   3. Utilizatorul va fi rugat să completeze un formular și să furnizeze următoarele informații pentru a-și crea profilul (denumit în continuare "profilul"):
    • informații generale: fotografii de profil, prenume, e-mail, parolă (cu excepția înregistrării prin Facebook Connect);
    • informații fizice: sex, data nașterii, înălțime, greutate, culoarea părului și a ochilor;
    • informații sociale: interesat de bărbați sau femei, tipul de relație căutată, comunitatea (comunitățile), geolocalizarea, stilul de viață, educația, etnia, religia, statutul familial.
   4. Utilizatorul va fi rugat să creeze un nume de utilizator și o parolă (cu excepția înregistrării prin Facebook Connect). Numele de utilizator și parola Utilizatorului sunt strict personale. În cazul pierderii sau utilizării de către o persoană neautorizată, Utilizatorul trebuie să informeze imediat Compania, astfel încât aceasta să poată bloca accesul la contul Utilizatorului și să permită Utilizatorului să creeze un nou nume de utilizator și o nouă parolă.
   5. Orice descărcare frauduloasă a aplicației sau presupusă a fi frauduloasă de către companie va fi considerată nulă și neavenită.
   6. Utilizatorul își poate șterge contul din setările aplicației în orice moment.
  3. SERVICII
   1. Aplicația permite utilizatorilor să le fie prezentate profilurile altor utilizatori, în funcție de comunitățile lor de interes, de distanța geografică și de criteriile furnizate la înregistrare. Se specifică faptul că aceste criterii de căutare pot fi modificate în orice moment în cadrul aplicației. Fiecare Utilizator poate să valideze sau să invalideze un Profil de Utilizator care îl interesează sau nu. În cazul în care doi utilizatori sunt interesați unul de celălalt, aplicația va permite punerea lor în contact. Utilizatorii pot face schimb de informații prin intermediul sistemului intern de mesagerie al aplicației.
   2. Aplicația pune la dispoziția utilizatorilor următoarele servicii:
    • Prezentarea profilurilor în aplicație și posibilitatea de a valida profilurile.
    • Raportarea unuia sau mai multor utilizatori al căror comportament încalcă prezentele Condiții de utilizare sau orice lege aplicabilă sau blocarea confidențială a unuia sau mai multor utilizatori;
    • Utilizarea sistemului de mesagerie internă a aplicației pentru a trimite fișiere (fotografii, videoclipuri etc.);
    • Consultarea listei de utilizatori conectați și respinși și a profilurilor acestora, posibilitatea de a pune anumite profiluri de utilizatori în "Favorite" și de a pune comentarii personale pe fiecare profil de utilizator la care va avea acces numai utilizatorul care a comentat; ștergerea listei de favorite, a profilurilor de utilizatori conectați, a comentariilor personale și a conversațiilor din sistemul de mesagerie internă;
    • Modificarea preferințelor de căutare și a informațiilor fizice și sociale transmise (cu excepția e-mailului sau a sexului);
    • Primirea de notificări de la sistemul intern de mesagerie al aplicației, cu posibilitatea de a activa sau dezactiva aceste notificări;
    • Activarea și dezactivarea geolocalizării în orice moment, în funcție de informațiile de pe smartphone;
    • Sugestie de locuri în funcție de geolocalizarea fiecărui utilizator pentru o întâlnire fizică;
    • Suspendarea și ștergerea contului de utilizator ;
    • Ștergerea automată a profilurilor detectate sau raportate ca fiind nedorite sau care încalcă aceste TOU și legile aplicabile;
    • Posibilitatea de a modifica un mesaj în cazul în care persoana nu l-a citit încă;
    • Posibilitatea de a alege locații pentru crearea de rețele;
    • Posibilitatea de a se autoexclude dintr-un loc temporar sau permanent.
  4. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI
   1. Utilizatorul se angajează să respecte termenii prezentelor CGU și pe ceilalți utilizatori.
   2. Utilizatorul este de acord să utilizeze aplicația în conformitate cu instrucțiunile Companiei.
   3. Utilizatorul este de acord că va utiliza aplicația numai pentru uz personal, în conformitate cu prezentele CGC. În acest sens, Utilizatorul este de acord să se abțină de la :
    • să utilizați Aplicația în orice mod ilegal, în orice scop ilegal și în orice mod, în orice scop incompatibil cu aceste TOU;
    • să utilizați aplicația pentru a publica declarații ofensatoare, defăimătoare, hărțuitoare, calomnioase, obscene, pornografice sau amenințătoare și/sau declarații care încalcă viața privată a altor persoane;
    • să difuzeze conținuturi care ar putea constitui o instigare la comiterea de infracțiuni sau delicte, o provocare la discriminare, la ură rasială și, în general, care ar putea fi contrare legilor și reglementărilor în vigoare, prezentelor reguli de utilizare și bunelor moravuri și ordinii publice;
    • proselitism pe motive ideologice, politice, religioase sau etnice;
    • să încerce să inducă în eroare alți utilizatori prin uzurparea numelui, prenumelui sau pseudonimului altor persoane;
    • difuzarea de mesaje de natură violentă și/sau pornografică;
    • să vândă, să copieze, să reproducă, să închirieze, să dea în leasing, să împrumute, să distribuie, să transfere sau să sublicențieze tot sau o parte din conținutul aplicației sau să decompileze, să modifice, să afișeze în formă lizibilă pentru om, să încerce să descopere orice cod sursă al aplicației;
    • să încerce să obțină acces neautorizat la sistemul informatic al Aplicației sau să se angajeze în orice activitate care întrerupe, diminuează calitatea sau interferează cu performanța sau funcționalitatea Aplicației;
    • să utilizeze în mod abuziv Aplicația prin introducerea intenționată de viruși sau alte programe malițioase și să încerce să acceseze Aplicația într-un mod neautorizat;
    • de a utiliza un software robot sau orice alt sistem automatizat pentru a consulta, salva și modifica datele din Aplicație;
    • să încalce imaginea, confidențialitatea și datele personale ale altor utilizatori sau ale unor terțe părți;
    • să denigreze Compania și/sau Aplicația pe rețelele de socializare și pe orice alte mijloace de comunicare actuale sau viitoare;
    • să utilizeze aplicația pentru prostituție sau pentru orice alt motiv contrar ordinii publice și/sau moralității.
   4. De asemenea, orice Utilizator al Aplicației se angajează să nu :
    • să utilizeze sau să interogheze Serviciile oferite prin intermediul Aplicației în numele sau în beneficiul altora;
    • să reproducă în număr mare, în scopuri comerciale sau necomerciale, informațiile sau ofertele prezentate în contextul Aplicației;
    • să integreze integral sau parțial conținutul aplicației într-o aplicație sau site web al unei terțe părți, în scopuri comerciale sau necomerciale;
    • să utilizeze un robot, în special un spider, o aplicație de căutare sau de recuperare sau orice alt mijloc pentru a prelua sau indexa tot sau o parte din conținutul aplicației;
    • să copieze informațiile pe un suport de orice fel care poate fi utilizat pentru a reconstitui integral sau parțial fișierele originale;
    • Utilizarea datelor preluate sau descărcate de pe Aplicație în scopuri comerciale sau de diseminare publică este strict interzisă, sub sancțiunile civile și penale.
   5. Utilizatorul recunoaște că societatea nu se angajează în activități de brokeraj matrimonial și nu face obiectul dispozițiilor articolului 6 din Legea din 23 iunie 1989 privind informarea și protecția consumatorilor.
   6. Utilizarea datelor preluate sau descărcate de pe Aplicație în scopuri comerciale sau de diseminare publică este strict interzisă, sub sancțiunile civile și penale.
   7. În cazul în care, din orice motiv, Compania consideră că un utilizator încalcă aceste TOU, Compania poate, în orice moment și la discreția sa, să întrerupă accesul utilizatorului la aplicație și să ia orice măsură, inclusiv acțiuni legale, împotriva utilizatorului.
  5. ACURATEȚEA ȘI ACTUALITATEA INFORMAȚIILOR
   1. Fiecare utilizator se angajează să se asigure că toate informațiile pe care le furnizează, în special cele care îl privesc, sunt adecvate, exacte, actualizate și complete.
   2. Utilizatorul recunoaște că Societatea nu dispune de mijloace materiale pentru a verifica veridicitatea tuturor informațiilor comunicate în cadrul aplicației. Prin urmare, Societatea nu poate fi trasă la răspundere în caz de furt de identitate sau dacă informațiile furnizate sunt false sau înșelătoare.
   3. De asemenea, Compania nu garantează oportunitatea, legalitatea, probitatea sau calitatea informațiilor transmise de către utilizatori.
   4. Societatea nu va fi în niciun caz responsabilă pentru conținutul pe care Utilizatorii îl comunică și îl pun online, în special pentru caracterul ilegal al acestuia în raport cu reglementările în vigoare, pentru orice eroare sau omisiune, pentru orice pierdere sau prejudiciu care rezultă din utilizarea, transmiterea prin mesagerie internă sau în orice alt mod prin intermediul Aplicației.
   5. Utilizatorii sunt invitați să informeze societatea dacă consideră că unul sau mai multe conținuturi încalcă moralitatea sau ordinea publică sau lezează în mod direct acestea.
  6. RESPONSABILITĂȚI
   1. Societatea nu este răspunzătoare pentru daunele indirecte sau indirecte, astfel cum sunt definite de jurisprudența instanțelor franceze, pe care utilizatorul le poate suferi în contextul executării prezentelor CGV și nu poate fi trasă la răspundere în cazul unei defecțiuni care rezultă dintr-un eveniment de forță majoră, astfel cum este definit la articolul 11.1, din fapta unui terț în afara controlului său sau din fapta utilizatorului.
   2. Compania nu va fi, în nici o circumstanță, considerată responsabilă pentru orice utilizare abuzivă a aplicației de către utilizatori.
   3. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru acțiunile lor în cadrul aplicației, precum și pentru informațiile și fotografiile transmise către aplicație și prin intermediul sistemului de mesagerie internă a acesteia.
   4. Compania nu poate fi trasă la răspundere în cazul unui litigiu între doi utilizatori ai aplicației.
   5. Compania nu este în niciun fel responsabilă pentru întâlnirile reale dintre utilizatori. Este la latitudinea Utilizatorilor să verifice, dacă este necesar, identitatea Utilizatorului cu care este planificată o întâlnire reală; în special, să planifice întâlniri numai în locuri publice foarte aglomerate, să informeze întotdeauna un prieten apropiat despre întâlnirea planificată, despre locul și ora, precum și despre detaliile și identitatea Utilizatorului cu care este planificată întâlnirea.
   6. În mod similar, Compania recomandă cu insistență ca Utilizatorii să nu trimită informații (număr de telefon, adresă, e-mail etc.) care nu apar în profilul de utilizator.
   7. Utilizatorii sunt pe deplin conștienți de dispozițiile prezentului articol și, în special, de garanțiile și limitările de răspundere menționate mai sus, condiții esențiale fără de care societatea nu ar fi contractat niciodată.
  7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
   1. Dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, așa cum rezultă din Legea franceză privind protecția datelor din 6 ianuarie 1978, modificată prin Legea din 20 iunie 2018 privind protecția datelor cu caracter personal și din Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016, care a intrat în vigoare la 25 mai 2018 ("RGPD"), se regăsesc într-un document anexat intitulat "Politica de confidențialitate", accesibil pe Aplicație, în secțiunea Notă legală.
  8. DREPTUL DE RETRAGERE
   1. În conformitate cu articolele L. 221-18 și următoarele din Codul francez al consumatorului, prin acceptarea prezentelor CGU, Clientul recunoaște că dorește să descarce gratuit Aplicația în termenul de retragere prevăzut de lege și, prin urmare, renunță în mod expres la dreptul său de retragere.
   2. Cu toate acestea, Utilizatorul poate, în orice moment, să solicite Societății ștergerea contului său de utilizator prin e-mail la următoarea adresă remove@yousoon.com sau prin intermediul secțiunii Setări din aplicație.
  9. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
   1. Aceste TOU sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legislația franceză, fără a se ține cont de principiile de conflict de legi.
   2. În cazul unui litigiu care rezultă din interpretarea și/sau executarea acestor Termeni și condiții sau în legătură cu acești Termeni și condiții, utilizatorul poate decide să supună litigiul cu Societatea unei proceduri convenționale de mediere sau oricărei alte metode alternative de soluționare a litigiilor. Utilizatorul poate contacta mediatorul la următoarea adresă mediation.conso@mediation-net.com
   3. Utilizatorul este informat că :
    • Pentru ca litigiul să fie examinat de mediator, utilizatorul trebuie să justifice faptul că a depus o reclamație scrisă la Societate sau la serviciul de relații cu clienții acesteia și trebuie să păstreze o dovadă scrisă a demersurilor întreprinse;
    • Solicitarea trebuie să fie întemeiată și legitimă.
   4. Utilizatorul poate sesiza mediatorul în termen de cel mult un an de la depunerea plângerii sale scrise către Societate.
   5. În cele din urmă, în cazul în care această procedură de mediere eșuează sau dacă utilizatorul dorește să introducă o acțiune în instanță, se vor aplica normele Codului de procedură civilă.
  10. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Forța majoră

   Părțile convin să recunoască drept caz de forță majoră orice eveniment care îndeplinește criteriile definite de jurisprudența Curții de Casație în aplicarea articolului 1218 din Codul civil, în măsura în care aceste evenimente ar împiedica executarea UCG de către partea care îl invocă.

    1. Autonomia clauzelor

   În cazul în care orice prevedere a acestor CDU sau aplicarea acesteia la orice persoană sau circumstanță este considerată invalidă, nulă sau, din orice motiv, inaplicabilă, acea prevedere va fi considerată separabilă și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea oricărei alte prevederi a acestor CDU.

    1. Notificare

   Orice notificare trebuie să fie făcută în scris, prin e-mail cu confirmare de primire, la următoarea adresă de e-mail: contact@yousoon.comsau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa indicată în prezentele CGU.

 1. CONTACT
  1. Pentru a contacta departamentul de servicii pentru clienți al Companiei, utilizatorul poate :
   • Trimiteți o scrisoare la următoarea adresă: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt.
   • Trimiteți un e-mail la următoarea adresă contact@yousoon.com