Általános Szerződési Feltételek frissítve: 2019. december 01.

Üdvözöljük a Yousoon alkalmazáson (a továbbiakban: "Alkalmazás"). Köszönjük, hogy a JEMOCO által közzétett Alkalmazást választotta.

  1. BEVEZETÉS
    1. A pályázat kiadója (a továbbiakban a "Társaság") :
     • Cégnév: JEMOCO
     • Vállalati forma: SAS
     • Részvénytőke: 18 750 EUR
     • Bejegyzett székhely: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt, Franciaország.
     • A nanterre-i kereskedelmi és cégnyilvántartásba 830 613 873 számon bejegyezve.
     • E-mail cím : contact@yousoon.com
     • Intracommunity HÉA-szám: FR95830 613 873
     • Kiadásvezető: Jérôme Morgado
    2. Az alkalmazást az Amazon Web Services üzemelteti:

   Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza az Alkalmazás használatának valamennyi feltételét azon felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) számára, akik a francia Fogyasztói Törvénykönyv rendelkezései szerint fogyasztói státuszban vannak.
   2. A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki a megrendelés leadásakor ezt nem a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célból teszi.
   3. A Társaság az Alkalmazást a Felhasználók rendelkezésére bocsátja, lehetővé téve számukra, hogy az alábbi 4. cikkben leírt szolgáltatások (a továbbiakban: "Szolgáltatások") köréből részesüljenek.
   4. A GCU-hoz a Felhasználók akkor férhetnek hozzá, ha regisztrálnak az Alkalmazáson. A GCU Felhasználó általi elfogadása a GCU valamennyi feltételének elfogadását jelenti.
   5. Az Általános Szerződési Feltételek szintén elérhetőek az Alkalmazáson a "Beállítások" részben.
   6. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendszeresen frissülnek, és az alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek azok, amelyek akkor vannak érvényben, amikor a Felhasználó regisztrál az Alkalmazáson.
   7. AZ ALKALMAZÁST CSAK TIZENNYOLCADIK ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK HASZNÁLHATJÁK.
  1. TECHNIKAI ERŐFORRÁSOK
   1. Az Alkalmazás használata előtt a Felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy rendelkeznek az Alkalmazás és az Alkalmazáson elérhető tartalom használatához szükséges technikai és informatikai erőforrásokkal, és hogy a számítógépes eszközük operációs rendszere lehetővé teszi az Alkalmazáshoz való biztonságos hozzáférést.
   2. A Felhasználónak arról is gondoskodnia kell, hogy az eszköz számítógépes konfigurációja megfelelő állapotban legyen, és ne tartalmazzon vírusokat.
   3. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazásban megjelenő vagy ott megjelenített bármely tartalmat ("Tartalom") részben vagy egészben módosítsa, felülvizsgálja, törölje, érvényesítse vagy megváltoztassa.
   4. A Vállalat bármikor és előzetes értesítés nélkül törölheti, módosíthatja vagy módosíthatja az Alkalmazást és/vagy a Tartalmat.
  2. AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE
   1. Az alkalmazás letöltése és regisztrálása ingyenes az App Store és a Play Store áruházakban.
   2. Az Alkalmazás használatához a Felhasználót felkérik, hogy hozzon létre egy fiókot a :
    • az e-mail címét, amely esetben a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küld egy e-mailt, amelyben megerősíti a fiók létrehozását.
    • Facebook Connect, amely esetben az Alkalmazás felhasználhatja a Facebook-fiók profilképét, a Felhasználó születési dátumából levezetett vezetéknevét, keresztnevét és életkorát a profil, a nyilvános kapcsolatok és az Instagram-fiókhoz való hozzáférés létrehozásához.
   3. A felhasználóknak ki kell tölteniük egy űrlapot, és meg kell adniuk a következő információkat a profiljuk (a továbbiakban: "Profil") létrehozásához:
    • általános adatok: profilképek, keresztnév, e-mail cím, jelszó (kivéve a Facebook Connect-en keresztül történő regisztráció esetén);
    • fizikai adatok: nem, születési dátum, magasság, súly, haj- és szemszín ;
    • társadalmi információk: férfiak vagy nők iránt érdeklődő, keresett kapcsolat típusa, közösség(ek), földrajzi elhelyezkedés, életmód, iskolai végzettség, etnikai származás, vallás, családi helyzet.
   4. A Felhasználótól megkérjük, hogy hozzon létre egy felhasználónevet és jelszót (kivéve, ha a regisztráció a Facebook Connect-en keresztül történik). A Felhasználó bejelentkezése és jelszava szigorúan személyes. Amennyiben a Felhasználó elveszíti vagy illetéktelen személy használja, a Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Társaságot, hogy az meg tudja akadályozni a Felhasználói fiókhoz való hozzáférést, és lehetővé tegye a Felhasználó számára egy új felhasználónév és jelszó létrehozását.
   5. Az Alkalmazás bármilyen csalárd letöltése, vagy a Társaság által csalárdnak vélt letöltése semmisnek minősül.
   6. A felhasználók bármikor törölhetik fiókjukat az alkalmazás beállításaiban.
  3. SZOLGÁLTATÁSOK
   1. Az Alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Felhasználók számára más Felhasználók profiljait mutassa be az érdeklődési körük, földrajzi távolságuk és a regisztrációkor megadott kritériumok alapján. Ezek a keresési kritériumok bármikor módosíthatók az Alkalmazásban. Minden Felhasználó érvényesítheti vagy érvénytelenítheti az őt érdeklő vagy nem érdeklő felhasználói profilt. Ha két Felhasználó érdeklődik egymás iránt, az Alkalmazás lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjenek egymással. A felhasználók az Alkalmazás belső üzenetküldő rendszerén keresztül kommunikálhatnak egymással.
   2. Az Alkalmazás a következő szolgáltatásokat nyújtja a felhasználóknak:
    • A profilok bemutatása az alkalmazásban és a profilok érvényesítésének lehetősége.
    • Egy vagy több olyan Felhasználó bejelentése, akinek a viselkedése ellentétes a jelen ÁSZF-ekkel vagy bármely alkalmazandó joggal, vagy egy vagy több Felhasználó bizalmas blokkolása;
    • Az alkalmazás belső üzenetküldő rendszerét használhatja fájlok (fényképek, videók stb.) küldésére;
    • A linkelt és elutasított felhasználók és profiljaik listájának megtekintése, bizonyos felhasználói profilok "kedvencek" közé helyezése és személyes megjegyzések megtétele minden egyes felhasználói profilhoz, amelyekhez csak a megjegyzést tevő felhasználónak van hozzáférése; a kedvencek listájának, a linkelt felhasználói profiloknak, a személyes megjegyzéseknek és a beszélgetéseknek a törlése a belső üzenetküldő rendszerből;
    • A keresési preferenciák és a továbbított fizikai és társadalmi információk módosítása (kivéve az e-mail cím vagy a nem) ;
    • Értesítések fogadása az alkalmazás belső üzenetküldő rendszeréből, az értesítések aktiválásának vagy deaktiválásának lehetőségével;
    • A geolokáció bármikor aktiválható és deaktiválható az okostelefonon lévő információknak megfelelően;
    • Helyszínek javasolása az egyes felhasználók földrajzi elhelyezkedésének megfelelően, a fizikai találkozóra való tekintettel;
    • A felhasználói fiók felfüggesztése és törlése ;
    • A nemkívánatosnak vagy a jelen ÁSZF-ekkel és az alkalmazandó jogszabályokkal ellentétesnek észlelt vagy bejelentett profilok automatikus törlése;
    • Lehetőség az üzenet módosítására, ha az illető még nem olvasta el;
    • Kiválaszthatod, hogy hol szeretnél találkozni;
    • Ön ideiglenesen vagy véglegesen kizárhatja magát egy helyszínről.
  4. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
   1. A Felhasználó vállalja, hogy tiszteletben tartja a jelen ÁSZF feltételeit és a többi Felhasználót.
   2. A Felhasználó vállalja, hogy az Alkalmazást a Társaság utasításainak megfelelően használja.
   3. A Felhasználó vállalja, hogy az Alkalmazást kizárólag személyes használatra használja, a jelen ÁSZF-nek megfelelően. Ebben a tekintetben a Felhasználó vállalja, hogy nem:
    • az Alkalmazást bármilyen jogellenes módon, jogellenes célra vagy a jelen ÁSZF-el összeférhetetlen célra használni;
    • az Alkalmazást sértő, rágalmazó, zaklató, becsületsértő, obszcén, pornográf vagy fenyegető és/vagy mások magánéletét sértő nyilatkozatok közzétételére használja;
    • olyan Tartalom terjesztése, amely bűncselekmények vagy szabálysértések elkövetésére való felbujtásnak minősülhet; megkülönböztetésre vagy faji gyűlöletre való felbujtás, és általánosabban, amely ellentétes lehet a hatályos törvényekkel és rendeletekkel, a jelen felhasználási szabályokkal, valamint a közerkölcsökkel és a közrenddel;
    • ideológiai, politikai, vallási vagy etnikai alapon történő hittérítés;
    • más Felhasználók megtévesztésének kísérlete más személyek vezetéknevének, keresztnevének vagy álnevének bitorlásával;
    • erőszakos és/vagy pornográf jellegű üzenetek sugárzása;
    • az Alkalmazásban megjelenő Tartalom egészét vagy egy részét eladni, másolni, reprodukálni, bérbe adni, kölcsönadni, terjeszteni, átruházni vagy allicencbe adni, vagy az Alkalmazás bármely forráskódját dekompilálni, módosítani, a Felhasználó által olvasható formában megjeleníteni, vagy megkísérelni annak feltárását;
    • az Alkalmazás számítógépes rendszeréhez való jogosulatlan hozzáférés megszerzésének kísérlete, vagy bármilyen olyan tevékenység, amely megzavarja, csökkenti az Alkalmazás minőségét, vagy zavarja az Alkalmazás teljesítményét, illetve rontja annak működését;
    • az Alkalmazás visszaélésszerű felhasználása vírusok vagy más rosszindulatú programok szándékos behurcolása és az Alkalmazáshoz való jogosulatlan hozzáférés megkísérlése révén;
    • szoftverrobotok vagy más automatizált rendszerek használata az Alkalmazás adatainak megtekintésére, rögzítésére vagy módosítására;
    • más Felhasználók vagy harmadik felek képének, magánéletének vagy személyes adatainak megsértése;
    • a Társaság és/vagy az Alkalmazás becsmérlése a közösségi hálózatokon vagy bármely más jelenlegi vagy jövőbeli kommunikációs eszközön;
    • az Alkalmazást prostitúcióra vagy bármely más, a közrenddel és/vagy a közerkölcsökkel ellentétes célra használja.
   4. Az Alkalmazás minden felhasználója vállalja továbbá, hogy nem :
    • az Alkalmazáson keresztül kínált Szolgáltatásokat mások nevében vagy javára használni vagy lekérdezni;
    • az Alkalmazás részeként bemutatott információkat vagy ajánlatokat kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra nagy számban reprodukálni;
    • az Alkalmazás tartalmának egészét vagy egy részét harmadik fél alkalmazásába vagy weboldalába integrálni, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi céllal;
    • robotot, különösen pókot, kereső vagy kereső alkalmazást vagy bármilyen más eszközt használni az Alkalmazás tartalmának egészének vagy egy részének lekérdezésére vagy indexelésére;
    • másolja az információt bármilyen olyan adathordozóra, amely alkalmas az eredeti fájlok teljes vagy részleges visszaállítására;
    • Az Alkalmazásból lekérdezett vagy letöltött adatok kereskedelmi célú felhasználása vagy nyilvános terjesztése szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi szankciókkal jár.
   5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság nem végez házasságközvetítői tevékenységet, és nem tartozik a fogyasztók tájékoztatásáról és védelméről szóló 1989. június 23-i törvény 6. cikkének hatálya alá.
   6. Az Alkalmazásból lekérdezett vagy letöltött adatok kereskedelmi célú felhasználása vagy nyilvános terjesztése szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi szankciókkal jár.
   7. Ha a Társaság bármilyen okból úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nem tartja be a jelen ÁSZF-et, a Társaság bármikor, saját belátása szerint eltávolíthatja a Felhasználó hozzáférését az Alkalmazáshoz, és bármilyen intézkedést, beleértve a jogi lépéseket is, tehet a Felhasználóval szemben.
  5. AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA ÉS IDŐSZERŰSÉGE
   1. Minden Felhasználó vállalja, hogy az általa megadott információk, különösen a saját magára vonatkozó információk megfelelőek, pontosak, naprakészek és teljesek.
   2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaságnak nincsenek meg az anyagi forrásai ahhoz, hogy ellenőrizze az Alkalmazásban közölt valamennyi információ pontosságát. A Társaság ezért nem tehető felelőssé személyazonosság-lopás esetén, vagy ha a megadott információk hamisak vagy félrevezetőek.
   3. A Társaság nem garantálja a Felhasználók által továbbított információk időszerűségét, jogszerűségét, integritását vagy minőségét.
   4. A Társaság semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Felhasználók által közölt és online közzétett tartalmakért, különösen a hatályos jogszabályok tekintetében jogellenes jellegükért, hibákért vagy mulasztásokért, illetve az alkalmazáson keresztül történő felhasználásból, belső üzenetküldő rendszeren keresztül történő továbbításból vagy egyéb módon történő továbbításból eredő veszteségekért vagy károkért.
   5. A felhasználókat felkérjük, hogy tájékoztassák a Társaságot, ha úgy vélik, hogy egy vagy több tartalom sérti a közerkölcsöt vagy a közrendet, vagy közvetlenül sérti azokat.
  6. FELELŐSSÉGI KÖRÖK
   1. A Társaság nem felel a francia bíróságok ítélkezési gyakorlata által meghatározott közvetett vagy következményes károkért, amelyeket a Felhasználó a jelen ÁSZF teljesítése során elszenvedhet, és nem vonható felelősségre a 11.1. cikkben meghatározott természeti csapás, harmadik félnek az ellenőrzésén kívül eső cselekménye vagy a Felhasználó cselekménye esetén.
   2. A Társaság semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az Alkalmazás Felhasználók általi visszaélésszerű használatáért.
   3. A felhasználók kizárólagosan felelősek az Alkalmazáson végzett tevékenységükért, valamint az Alkalmazáson és annak belső üzenetküldő rendszerén keresztül továbbított információkért és fényképekért.
   4. A Társaság nem vonható felelősségre az Alkalmazás két Felhasználója közötti vita esetén.
   5. A Társaság semmilyen módon nem felelős a felhasználók közötti tényleges találkozókért. A Felhasználó felelőssége, hogy szükség esetén ellenőrizze annak a Felhasználónak a személyazonosságát, akivel a tényleges találkozót tervezi; különösen, hogy csak nagyon forgalmas nyilvános helyekre tervezzen találkozókat, és mindig tájékoztasson egy közeli barátot vagy rokont a tervezett találkozóról, a találkozó helyéről és idejéről, valamint annak a Felhasználónak az elérhetőségéről és személyazonosságáról, akivel a találkozót tervezi.
   6. Hasonlóképpen a Társaság határozottan ajánlja, hogy a Felhasználók ne adjanak át olyan adatokat (telefonszám, cím, e-mail cím stb.), amelyek nem szerepelnek a felhasználói profilban.
   7. A felhasználók teljes mértékben tudatában vannak e cikk rendelkezéseinek, és különösen a fent említett garanciáknak és felelősségkorlátozásoknak, amelyek olyan alapvető feltételek, amelyek nélkül a Társaság soha nem kötött volna szerződést.
  7. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
   1. A személyes adatok védelmére vonatkozó, a személyes adatok védelméről szóló 2018. június 20-i törvénnyel módosított, 1978. január 6-i Loi Informatique et Libertés és a személyes adatok védelméről szóló, 2016. április 27-i, 2018. május 25-én hatályba lépett európai rendelet ("RGPD") rendelkezései a "Adatvédelmi szabályzat" című, az Alkalmazáson a Jogi információk részben elérhető csatolt dokumentumban találhatók.
  8. ELÁLLÁSI JOG
   1. A francia Fogyasztói törvénykönyv L. 221-18. és azt követő cikkeivel összhangban a jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a törvényben előírt elállási határidőn belül ingyenesen kívánja letölteni az Alkalmazást, és így kifejezetten lemond az elállási jogáról.
   2. A Felhasználó azonban bármikor kérheti a Társaságtól felhasználói fiókjának törlését az alábbi címre küldött e-mailben: remove@yousoon.com vagy az Alkalmazás Beállítások szakaszán keresztül.
  9. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG
   1. A jelen ÁSZF-et a francia jog szabályozza és a francia jog szerint kell értelmezni, a kollíziós jog elveinek figyelembevétele nélkül.
   2. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezéséből és/vagy teljesítéséből vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekhez kapcsolódóan felmerülő vita esetén a Felhasználó dönthet úgy, hogy a Vállalattal folytatott vitát hagyományos közvetítői eljárás vagy bármely más alternatív vitarendezési módszer elé terjeszti. A Felhasználó különösen a következő címen léphet kapcsolatba a közvetítővel mediation.conso@mediation-net.com
   3. A Felhasználó ezúton tájékoztatjuk, hogy :
    • Ahhoz, hogy a vitát a közvetítő megvizsgálhassa, a Felhasználónak bizonyítania kell, hogy írásban panaszt tett a Társaságnál vagy annak ügyfélszolgálatánál, és írásban kell igazolnia a megtett lépéseket;
    • A kérelemnek megalapozottnak és jogszerűnek kell lennie.
   4. A Felhasználó a Vállalathoz intézett írásbeli panaszát követő legfeljebb egy éven belül fordulhat a közvetítőhöz.
   5. Végül, ha ez a közvetítői eljárás sikertelen, vagy ha a Felhasználó bíróság elé kívánja vinni az ügyet, akkor a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni.
  10. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
    1. Vis maior

   A Felek megállapodnak abban, hogy vis maiornak ismerik el a francia polgári törvénykönyv 1218. cikke alapján a Cour de Cassation ítélkezési gyakorlatában meghatározott kritériumoknak megfelelő bármely eseményt, amennyiben ezek az események megakadályozzák az ÁSZF teljesítését az arra hivatkozó fél részéről.

    1. A záradékok autonómiája

   Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése vagy annak bármely személyre vagy körülményre történő alkalmazása bármely okból érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés elválaszthatónak minősül, és nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát.

    1. Értesítés

   Minden értesítést írásban, e-mailben, átvételi elismervénnyel az alábbi e-mail címre kell küldeni: contact@yousoon.comvagy tértivevényes ajánlott levélben a jelen ÁSZF-ben megadott címre.

 1. KAPCSOLAT
  1. A Felhasználó a Társaság ügyfélszolgálati részlegével való kapcsolatfelvételhez a következőket teheti meg:
   • Küldjön levelet a következő címre: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt, Franciaország.
   • Küldjön e-mailt a következő címre contact@yousoon.com