Yleiset käyttöehdot 01. joulukuuta 2019 alkaen

Tervetuloa Yousoon-sovellukseen (jäljempänä "sovellus"). Kiitos, että valitsit JEMOCOn julkaiseman sovelluksen.

  1. JOHDANTO
    1. Sovelluksen julkaisija (jäljempänä 'yritys') :
     • Yrityksen nimi: JEMOCO
     • Yritysmuoto: SAS
     • Osakepääoma: 18 750 euroa
     • Pääkonttori: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
     • Rekisteröity Nanterren RCS:ssä numerolla 830 613 873.
     • Sähköpostiosoite: contact@yousoon.com
     • Yhteisön sisäinen alv-numero: FR95830 613 873.
     • Julkaisun johtaja: Jérôme Morgado
    2. Sovellusta isännöi Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. PL 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Näiden yleisten käyttöehtojen (jäljempänä "YLEISET KÄYTTÖEHDOT") tarkoituksena on määritellä kaikki ehdot, jotka koskevat Sovelluksen käyttöä käyttäjille (jäljempänä "Käyttäjät"), jotka ovat kuluttajia kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.
   2. Lainsäädännön mukaan kuluttaja määritellään luonnolliseksi henkilöksi, joka toimii tilauksen yhteydessä tarkoituksiin, jotka eivät kuulu hänen ammattitoimintaansa.
   3. Yhtiö tarjoaa Käyttäjille Sovelluksen, jonka avulla Käyttäjät voivat hyödyntää jäljempänä 4 artiklassa kuvattuja palveluja (jäljempänä "Palvelut").
   4. Käyttäjä voi käyttää GCU:ta rekisteröityessään sovellukseen. Jos käyttäjä hyväksyy GTU:n, se merkitsee kaikkien GTU:n ehtojen hyväksymistä.
   5. Käyttöehdot ovat saatavilla myös sovelluksessa kohdassa "Asetukset".
   6. Näitä päivitetään säännöllisesti, ja sovellettavat yleiset sopimusehdot ovat voimassa silloin, kun Käyttäjä rekisteröityy Sovellukseen.
   7. SOVELLUSTA SAAVAT KÄYTTÄÄ VAIN VÄHINTÄÄN KAHDEKSANTOISTA VUOTTA TÄYTTÄNEET HENKILÖT.
  1. TEKNISET KEINOT
   1. Käyttäjän on ennen Sovelluksen käyttöä varmistettava, että hänellä on tekniset ja atk-resurssit, joiden avulla hän voi hyödyntää Sovellusta ja Sovelluksessa saatavilla olevaa sisältöä, ja että hänen tietokonelaitteensa käyttöjärjestelmä mahdollistaa turvallisen pääsyn Sovellukseen.
   2. Käyttäjän on myös varmistettava, että laitteen tietokonekonfiguraatio on kunnossa ja ettei siinä ole viruksia.
   3. Yhtiö pidättää oikeuden muokata, muokata, poistaa, vahvistaa tai muuttaa kokonaan tai osittain mitä tahansa sovelluksen sisältämää tai siinä näkyvää sisältöä ("Sisältö").
   4. Yhtiö voi poistaa, muuttaa tai muokata Sovellusta ja/tai Sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.
  2. LATAA HAKEMUS
   1. Sovellus on ladattavissa ja rekisteröitävissä ilmaiseksi App Storesta ja Play Storesta.
   2. Käyttäjää pyydetään luomaan tili sovelluksen käyttöä varten osoitteessa :
    • hänen sähköpostiosoitteensa, jolloin Yhtiö lähettää Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan tilin luominen.
    • Facebook Connect, jolloin sovellus voi käyttää Facebook-tilin profiilikuvaa, sukunimeä, etunimeä, käyttäjän syntymäajasta pääteltyä ikää profiilin luomiseen, julkisia yhteystietoja, pääsyä Instagram-tilille.
   3. Käyttäjää pyydetään täyttämään lomake ja antamaan seuraavat tiedot profiilin (jäljempänä "profiili") luomiseksi:
    • yleiset tiedot: profiilikuvat, etunimi, sähköpostiosoite, salasana (lukuun ottamatta rekisteröitymistä Facebook Connectin kautta);
    • fyysiset tiedot: sukupuoli, syntymäaika, pituus, paino, hiusten ja silmien väri;
    • sosiaaliset tiedot: kiinnostus miehiin tai naisiin, haetun parisuhteen tyyppi, yhteisö(t), maantieteellinen sijainti, elämäntapa, koulutus, etnisyys, uskonto, perheasema.
   4. Käyttäjää pyydetään luomaan käyttäjätunnus ja salasana (lukuun ottamatta Facebook Connectin kautta tapahtuvaa rekisteröintiä). Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottoman henkilökohtaisia. Jos käyttäjätunnus katoaa tai sitä käyttää luvaton henkilö, käyttäjän on ilmoitettava siitä välittömästi yhtiölle, jotta yhtiö voi estää pääsyn käyttäjätilille ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan.
   5. Hakemuksen vilpillinen lataaminen tai jos Yhtiö olettaa sen olevan vilpillinen, hakemus katsotaan mitättömäksi.
   6. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tilinsä sovelluksen asetuksista.
  3. PALVELUT
   1. Sovelluksen avulla Käyttäjille voidaan näyttää muiden Käyttäjien profiileja heidän kiinnostuksen kohteidensa, maantieteellisen etäisyyden ja rekisteröinnin yhteydessä annettujen kriteerien mukaan. Näitä hakuehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa sovelluksessa. Kukin käyttäjä voi vahvistaa tai mitätöidä häntä kiinnostavan tai ei kiinnostavan käyttäjäprofiilin. Jos kaksi Käyttäjää on kiinnostunut toisistaan, Sovellus mahdollistaa heidän yhteydenottonsa toisiinsa. Käyttäjät voivat vaihtaa tietoja sovelluksen sisäisen viestijärjestelmän kautta.
   2. Sovellus tarjoaa käyttäjille seuraavat palvelut:
    • Profiilien esittäminen sovelluksessa ja mahdollisuus validoida profiileja.
    • Ilmoittaminen yhdestä tai useammasta Käyttäjästä, jonka käyttäytyminen rikkoo näitä käyttöehtoja ja/tai sovellettavia lakeja, tai yhden tai useamman Käyttäjän luottamuksellinen estäminen;
    • Sovelluksen sisäisen viestijärjestelmän käyttö tiedostojen (valokuvien, videoiden jne.) lähettämiseen;
    • Liitettyjen ja hylättyjen käyttäjien ja heidän profiiliensa luettelon tarkastelu, mahdollisuus asettaa tietyt käyttäjäprofiilit "suosikkeihin" ja asettaa henkilökohtaisia kommentteja kuhunkin käyttäjäprofiiliin, joihin vain kommentoiva käyttäjä pääsee käsiksi; suosikkiluettelon, liitettyjen käyttäjäprofiilien, henkilökohtaisten kommenttien ja keskustelujen poistaminen sisäisestä viestijärjestelmästä;
    • Hakupreferenssien sekä fyysisten ja sosiaalisten tietojen muuttaminen (lukuun ottamatta sähköpostia tai sukupuolta);
    • Ilmoitusten vastaanottaminen sovelluksen sisäisestä viestijärjestelmästä ja mahdollisuus aktivoida tai deaktivoida nämä ilmoitukset;
    • Geopaikannuksen aktivointi ja deaktivointi milloin tahansa älypuhelimen tietojen mukaan;
    • Kunkin käyttäjän maantieteellisen sijainnin mukaisten paikkojen ehdottaminen fyysistä tapaamista varten;
    • Käyttäjätilin keskeyttäminen ja poistaminen ;
    • Automaattinen poisto profiileista, jotka on havaittu tai raportoitu ei-toivotuiksi tai näiden käyttöehtojen ja sovellettavien lakien vastaisiksi;
    • Mahdollisuus muokata viestiä, jos henkilö ei ole vielä lukenut sitä;
    • Mahdollisuus valita verkostoitumispaikat;
    • Mahdollisuus sulkea itsensä pois paikasta tilapäisesti tai pysyvästi.
  4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
   1. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden GCU:n ehtoja ja muita Käyttäjiä.
   2. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sovellusta yhtiön ohjeiden mukaisesti.
   3. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sovellusta ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöönsä näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Tältä osin Käyttäjä sitoutuu pidättäytymään :
    • käyttää Sovellusta laittomalla tavalla, laittomaan tarkoitukseen ja mihinkään näiden käyttöehtojen kanssa ristiriidassa olevaan tarkoitukseen;
    • käyttää Sovellusta loukkaavien, herjaavien, ahdistavien, herjaavien, rivojen, säädyttömien, pornografisten tai uhkaavien lausuntojen ja/tai muiden yksityisyyttä loukkaavien lausuntojen julkaisemiseen;
    • sellaisen sisällön levittäminen, joka voi olla rikoksiin tai rikkomuksiin yllyttämistä, syrjintään tai rotuvihaan yllyttämistä tai yleisemmin sellaista sisältöä, joka voi olla voimassa olevien lakien ja asetusten, nykyisten käyttösääntöjen sekä hyvän moraalin ja yleisen järjestyksen vastaista;
    • käännyttäminen ideologisista, poliittisista, uskonnollisista tai etnisistä syistä;
    • yrittää johtaa muita Käyttäjiä harhaan käyttämällä muiden henkilöiden nimeä, etunimeä tai salanimeä;
    • levittää väkivaltaisia ja/tai pornografisia viestejä;
    • myydä, kopioida, jäljentää, vuokrata, lainata, jakaa, siirtää tai alilisensoida sovelluksen sisältöä tai osaa siitä tai purkaa, muokata, näyttää ihmiselle luettavassa muodossa tai yrittää selvittää sovelluksen lähdekoodia;
    • yrittää saada luvatonta pääsyä Sovelluksen tietokonejärjestelmään tai ryhtyä mihinkään toimintaan, joka häiritsee, heikentää Sovelluksen laatua tai häiritsee sen suorituskykyä tai toiminnallisuutta;
    • käyttää sovellusta väärin levittämällä tarkoituksellisesti viruksia tai muita haittaohjelmia ja yrittämällä käyttää sovellusta luvattomasti;
    • käyttää robottiohjelmia tai muita automatisoituja järjestelmiä sovelluksen tietojen katseluun, tallentamiseen ja muuttamiseen;
    • loukata muiden Käyttäjien tai kolmansien osapuolten imagoa, yksityisyyttä ja henkilötietoja;
    • mustamaalata yhtiötä ja/tai sovellusta sosiaalisissa verkostoissa ja muissa nykyisissä tai tulevissa viestintävälineissä;
    • käyttää sovellusta prostituutioon tai muuhun yleisen järjestyksen ja/tai moraalin vastaiseen tarkoitukseen.
   4. Kaikki Sovelluksen käyttäjät sitoutuvat myös olemaan :
    • käyttää tai kysellä sovelluksen kautta tarjottuja palveluja muiden puolesta tai hyödyksi;
    • kopioida suuria määriä sovelluksen yhteydessä esitettyjä tietoja tai tarjouksia kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin;
    • integroida sovelluksen sisältöä tai osaa siitä kolmannen osapuolen sovellukseen tai verkkosivustoon kaupallisessa tarkoituksessa tai muutoin;
    • käyttää robottia, erityisesti hämähäkkiä, haku- tai hakusovellusta tai mitä tahansa muuta keinoa hakeakseen tai indeksoidakseen koko sovelluksen sisällön tai osan siitä;
    • kopioida tiedot mille tahansa tietovälineelle, jota voidaan käyttää alkuperäisten tiedostojen palauttamiseen kokonaan tai osittain;
    • Sovelluksesta haettujen tai ladattujen tietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai julkiseen levittämiseen on ehdottomasti kielletty siviili- ja rikosoikeudellisten seuraamusten uhalla.
   5. Käyttäjä tunnustaa, että yritys ei harjoita avioliiton välitystoimintaa eikä siihen sovelleta kuluttajille tiedottamisesta ja kuluttajansuojasta 23. kesäkuuta 1989 annetun lain 6 pykälän säännöksiä.
   6. Sovelluksesta haettujen tai ladattujen tietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai julkiseen levittämiseen on ehdottomasti kielletty siviili- ja rikosoikeudellisten seuraamusten uhalla.
   7. Jos Yhtiö katsoo mistä tahansa syystä, että Käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, Yhtiö voi milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan lopettaa Käyttäjän pääsyn Sovellukseen ja ryhtyä mihin tahansa toimenpiteisiin, mukaan lukien oikeudelliset toimenpiteet, Käyttäjää vastaan.
  5. TIETOJEN OIKEELLISUUS JA AJANTASAISUUS
   1. Jokainen käyttäjä sitoutuu varmistamaan, että kaikki hänen antamansa tiedot, erityisesti häntä itseään koskevat tiedot, ovat riittäviä, tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä.
   2. Käyttäjä myöntää, että yhtiöllä ei ole aineellisia keinoja tarkistaa kaikkien sovelluksessa ilmoitettujen tietojen totuudenmukaisuutta. Yhtiö ei näin ollen ole vastuussa henkilöllisyysvarkaudesta tai jos annetut tiedot ovat vääriä tai harhaanjohtavia.
   3. Yhtiö ei myöskään takaa käyttäjien lähettämien tietojen ajantasaisuutta, laillisuutta, rehellisyyttä tai laatua.
   4. Yhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa Käyttäjien välittämästä ja verkkoon laittamasta sisällöstä, erityisesti sen laittomuudesta voimassa olevien säännösten suhteen, virheistä tai laiminlyönneistä, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sisällön käytöstä, välittämisestä sisäisen viestinnän avulla tai muulla tavoin Sovelluksen kautta.
   5. Käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan yhtiölle, jos he katsovat, että yksi tai useampi sisältö loukkaa julkista moraalia tai yleistä järjestystä tai vahingoittaa niitä suoraan.
  6. VASTUUALUEET
   1. Yhtiö ei ole vastuussa Ranskan tuomioistuinten oikeuskäytännössä määritellyistä välillisistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjä voi kärsiä näiden yleisten sopimusehtojen täytäntöönpanon yhteydessä, eikä sitä voida pitää vastuullisena 11.1 artiklassa määritellyn ylivoimaisen esteen, sen määräysvallan ulkopuolella olevan kolmannen osapuolen toiminnan tai Käyttäjän toiminnan aiheuttaman virheen vuoksi.
   2. Yhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa siitä, että käyttäjät käyttävät sovellusta väärin.
   3. Käyttäjät ovat yksin vastuussa toiminnastaan sovelluksessa ja sovellukseen ja sen sisäisen viestijärjestelmän kautta lähetetyistä tiedoista ja valokuvista.
   4. Yritystä ei voida pitää vastuullisena, jos kahden sovelluksen käyttäjän välillä syntyy riita.
   5. Yhtiö ei ole millään tavoin vastuussa käyttäjien välisistä todellisista tapaamisista. Käyttäjien tehtävänä on tarvittaessa tarkistaa sen Käyttäjän henkilöllisyys, jonka kanssa todellinen tapaaminen on suunniteltu; erityisesti tapaamiset on suunniteltava vain erittäin vilkkaille julkisille paikoille, ja suunnitellusta tapaamisesta, paikasta ja ajasta sekä sen Käyttäjän yksityiskohdista ja henkilöllisyydestä, jonka kanssa tapaaminen on suunniteltu, on aina ilmoitettava läheiselle ystävälle.
   6. Yhtiö suosittelee myös, että käyttäjät eivät anna tietoja (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite jne.), jotka eivät näy käyttäjäprofiilissa.
   7. Käyttäjät ovat täysin tietoisia tämän artiklan määräyksistä ja erityisesti edellä mainituista takuista ja vastuunrajoituksista, jotka ovat olennaisia ehtoja, joita ilman yhtiö ei olisi koskaan tehnyt sopimusta.
  7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
   1. Henkilötietojen suojaa koskevat säännökset, jotka perustuvat 6. tammikuuta 1978 annettuun Ranskan tietosuojalakiin, sellaisena kuin se on muutettuna 20. kesäkuuta 2018 annetulla henkilötietojen suojaa koskevalla lailla, ja 27. huhtikuuta 2016 annettuun henkilötietojen suojaa koskevaan eurooppalaiseen asetukseen, joka tuli voimaan 25. toukokuuta 2018 ("RGPD"), löytyvät liitteenä olevasta asiakirjasta "Tietosuojapolitiikka", joka on saatavissa sovelluksen Oikeudelliset huomautukset -kohdasta.
  8. PERUUTTAMISOIKEUS
   1. Ranskan kuluttajalain L. 221-18 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti hyväksymällä nämä yleiset käyttöehdot asiakas tunnustaa, että hän haluaa ladata sovelluksen maksutta laissa säädetyn peruuttamisajan kuluessa, ja luopuu näin ollen nimenomaisesti peruuttamisoikeudestaan.
   2. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa pyytää yhtiötä poistamaan käyttäjätilinsä sähköpostitse osoitteeseen remove@yousoon.com tai sovelluksen Asetukset-osion kautta.
  9. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA
   1. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia ja niitä tulkitaan Ranskan lain mukaisesti, ottamatta huomioon lainvalintaperiaatteita.
   2. Jos näiden ehtojen tulkinnasta ja/tai täytäntöönpanosta tai näihin ehtoihin liittyen syntyy riita, Käyttäjä voi päättää toimittaa riidan Yhtiön kanssa tavanomaiseen sovittelumenettelyyn tai muuhun vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä sovittelijaan seuraavassa osoitteessa mediation.conso@mediation-net.com
   3. Käyttäjälle ilmoitetaan, että :
    • Jotta sovittelija voi tutkia riidan, käyttäjän on osoitettava, että hän on tehnyt kirjallisen valituksen yhtiölle tai sen asiakaspalveluosastolle, ja hänen on säilytettävä kirjallinen todiste toteutetuista toimista;
    • Pyynnön on oltava perusteltu ja laillinen.
   4. Käyttäjä voi saattaa asian sovittelijan käsiteltäväksi enintään vuoden kuluessa siitä, kun hän on tehnyt kirjallisen valituksen yhtiölle.
   5. Jos sovittelumenettely epäonnistuu tai jos käyttäjä haluaa nostaa kanteen tuomioistuimessa, sovelletaan siviiliprosessilain sääntöjä.
  10. YLEISET SÄÄNNÖKSET
    1. Ylivoimainen este

   Osapuolet sopivat tunnustavansa ylivoimaiseksi esteeksi kaikki tapahtumat, jotka täyttävät Cour de Cassationin oikeuskäytännössä määritellyt kriteerit siviililain 1218 pykälän soveltamiseksi, sikäli kuin nämä tapahtumat estäisivät sen osapuolen, joka vetoaa siihen, toteuttamasta yleissopimusta.

    1. Lausekkeiden itsenäisyys

   Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys tai sen soveltaminen johonkin henkilöön tai olosuhteeseen katsotaan jostain syystä pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys katsotaan irrotettavaksi, eikä se vaikuta näiden käyttöehtojen muiden määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

    1. Ilmoitus

   Kaikki ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse ja vastaanottotodistuksella seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: contact@yousoon.comtai lähetetään kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta vastaan näissä GTU:ssa ilmoitettuun osoitteeseen.

 1. YHTEYSTIEDOT
  1. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä yhtiön asiakaspalveluun seuraavasti:
   • Lähetä kirje seuraavaan osoitteeseen: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt.
   • Lähetä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen contact@yousoon.com