Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης από 01 Δεκεμβρίου 2019

Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή Yousoon (εφεξής "η εφαρμογή"). Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εφαρμογή που δημοσιεύεται από την JEMOCO.

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
    1. Εκδότης της εφαρμογής (εφεξής η "Εταιρεία") :
     • Όνομα εταιρείας: JEMOCO
     • Εταιρική μορφή: SAS
     • Μετοχικό κεφάλαιο: 18.750 ευρώ
     • Κεντρικά γραφεία: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
     • Εγγεγραμμένος στο RCS της Nanterre με αριθμό 830 613 873
     • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@yousoon.com
     • Ενδοκοινοτικός αριθμός ΦΠΑ: FR95830 613 873
     • Διευθυντής έκδοσης: Jérôme Morgado
    2. Η εφαρμογή φιλοξενείται από την Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Σκοπός των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης (εφεξής "ΓΟΧ") είναι να καθορίσουν όλους τους όρους χρήσης της Εφαρμογής από τους χρήστες (εφεξής "Χρήστες") που είναι καταναλωτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Καταναλωτή.
   2. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, ως καταναλωτής ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί με αφορμή την παραγγελία, για σκοπούς που δεν αποτελούν μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
   3. Η Εταιρεία παρέχει στους Χρήστες την Εφαρμογή, η οποία τους επιτρέπει να επωφεληθούν από ένα σύνολο υπηρεσιών (εφεξής οι "Υπηρεσίες"), όπως περιγράφεται στο Άρθρο 4 κατωτέρω.
   4. Οι ΓΟΣ είναι προσβάσιμοι από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή. Η αποδοχή των ΓΟΣ από τον Χρήστη συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων των ΓΟΣ.
   5. Οι ΓΟΠ είναι επίσης διαθέσιμοι στην Εφαρμογή υπό τον τίτλο "Ρυθμίσεις".
   6. Αυτοί επικαιροποιούνται τακτικά, οι ισχύοντες ΓΟΠ είναι αυτοί που ισχύουν κατά τη στιγμή της εγγραφής του χρήστη στην εφαρμογή.
   7. Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΗΛΙΚΊΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΏ ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΆΝΩ.
  1. ΤΕΧΝΙΚΆ ΜΈΣΑ
   1. Πριν από τη χρήση της Εφαρμογής, ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει τους τεχνικούς και υπολογιστικούς πόρους για να επωφεληθεί από την Εφαρμογή και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Εφαρμογή και ότι το λειτουργικό σύστημα της συσκευής του υπολογιστή του επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στην Εφαρμογή.
   2. Ο Χρήστης πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του υπολογιστή της συσκευής είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και απαλλαγμένη από ιούς.
   3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να επεξεργάζεται, να διαγράφει, να επικυρώνει ή να αλλάζει, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") που περιέχεται ή εμφανίζεται στην Εφαρμογή.
   4. Η Εταιρεία μπορεί να διαγράψει, να αλλάξει ή να τροποποιήσει την Εφαρμογή ή/και το Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
  2. ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ
   1. Η εφαρμογή είναι δωρεάν για λήψη και εγγραφή στο App Store και στο Play Store.
   2. Για να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, ο Χρήστης θα κληθεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό μέσω :
    • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, οπότε η Εταιρεία θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει τη δημιουργία λογαριασμού στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης.
    • Facebook Connect, οπότε η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει την εικόνα προφίλ του λογαριασμού Facebook, το επώνυμο, το όνομα, την ηλικία που προκύπτει από την ημερομηνία γέννησης του χρήστη για τη δημιουργία του προφίλ του, τις δημόσιες επαφές, την πρόσβαση στο λογαριασμό Instagram.
   3. Ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει μια φόρμα και να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες για τη δημιουργία του προφίλ του (εφεξής το "Προφίλ"):
    • γενικές πληροφορίες: φωτογραφίες προφίλ, όνομα, email, κωδικός πρόσβασης (εκτός από την εγγραφή μέσω Facebook Connect),
    • σωματικές πληροφορίες: φύλο, ημερομηνία γέννησης, ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών και ματιών,
    • κοινωνικές πληροφορίες: ενδιαφέρονται για άνδρες ή γυναίκες, είδος επιδιωκόμενης σχέσης, κοινότητα(ες), γεωγραφική θέση, τρόπος ζωής, εκπαίδευση, εθνικότητα, θρησκεία, οικογενειακή κατάσταση.
   4. Ο χρήστης θα κληθεί να δημιουργήσει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης (εκτός από την εγγραφή μέσω του Facebook Connect). Η σύνδεση και ο κωδικός πρόσβασης του Χρήστη είναι αυστηρά προσωπικά. Σε περίπτωση απώλειας ή χρήσης από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία, ώστε η Εταιρεία να αποκλείσει την πρόσβαση στο λογαριασμό του Χρήστη και να επιτρέψει στο Χρήστη να δημιουργήσει νέο αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
   5. Οποιαδήποτε δόλια λήψη της Αίτησης ή οποιαδήποτε τεκμαιρόμενη δόλια λήψη της Αίτησης από την Εταιρεία, θα θεωρείται άκυρη.
   6. Ο Χρήστης μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό του στις ρυθμίσεις της Εφαρμογής ανά πάσα στιγμή.
  3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   1. Η Εφαρμογή επιτρέπει στους Χρήστες να εμφανίζονται τα προφίλ άλλων Χρηστών, ανάλογα με τις κοινότητες ενδιαφέροντος, τη γεωγραφική τους απόσταση και τα κριτήρια που παρέχονται κατά την εγγραφή. Διευκρινίζεται ότι αυτά τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή. Κάθε Χρήστης μπορεί να επικυρώσει ή να ακυρώσει ένα Προφίλ Χρήστη που τον ενδιαφέρει ή όχι. Εάν δύο Χρήστες ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον, η Εφαρμογή θα τους επιτρέψει να έρθουν σε επαφή. Οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω του εσωτερικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων της Εφαρμογής.
   2. Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες υπηρεσίες:
    • Παρουσίαση των προφίλ στην εφαρμογή και δυνατότητα επικύρωσης των προφίλ.
    • Αναφορά ενός ή περισσοτέρων Χρηστών των οποίων η συμπεριφορά παραβιάζει τους παρόντες ΔΟΠ ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή εμπιστευτικό αποκλεισμό ενός ή περισσοτέρων Χρηστών,
    • Χρήση του εσωτερικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων της εφαρμογής για την αποστολή αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.),
    • Διαβούλευση του καταλόγου των συνδεδεμένων και απορριφθέντων χρηστών και των προφίλ τους, δυνατότητα τοποθέτησης ορισμένων προφίλ χρηστών στα "αγαπημένα" και τοποθέτηση προσωπικών σχολίων σε κάθε προφίλ χρήστη, στα οποία θα έχει πρόσβαση μόνο ο χρήστης που έχει σχολιάσει- διαγραφή του καταλόγου των αγαπημένων, των συνδεδεμένων προφίλ χρηστών, των προσωπικών σχολίων και των συνομιλιών από το εσωτερικό σύστημα μηνυμάτων,
    • Τροποποίηση των προτιμήσεων αναζήτησης και των φυσικών και κοινωνικών πληροφοριών που διαβιβάζονται (εκτός από το email ή το φύλο),
    • Λήψη ειδοποιήσεων από το εσωτερικό σύστημα μηνυμάτων της εφαρμογής, δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης αυτών των ειδοποιήσεων,
    • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του γεωγραφικού εντοπισμού ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις πληροφορίες στο smartphone,
    • Πρόταση τόπων σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση κάθε χρήστη για φυσική συνάντηση,
    • Αναστολή και διαγραφή του λογαριασμού χρήστη ,
    • Αυτόματη διαγραφή των προφίλ που εντοπίζονται ή αναφέρονται ως ανεπιθύμητα ή παραβιάζουν τις παρούσες ΔΠΧ και τους ισχύοντες νόμους,
    • Δυνατότητα τροποποίησης ενός μηνύματος εάν το άτομο δεν το έχει ακόμη διαβάσει,
    • Δυνατότητα επιλογής τοποθεσιών για δικτύωση,
    • Δυνατότητα αποκλεισμού από έναν τόπο προσωρινά ή μόνιμα.
  4. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ
   1. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τους όρους των παρόντων ΓΟΣ και τους άλλους Χρήστες.
   2. Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας.
   3. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιεί την Εφαρμογή αποκλειστικά για προσωπική του χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΣ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης συμφωνεί να απέχει από :
    • να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε σκοπό που δεν συνάδει με τις παρούσες ΔΠΧ,
    • χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για να δημοσιεύετε προσβλητικές, δυσφημιστικές, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, άσεμνες, πορνογραφικές ή απειλητικές δηλώσεις ή/και δηλώσεις που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλων,
    • να διαδίδουν Περιεχόμενο που θα μπορούσε να συνιστά υποκίνηση για τη διάπραξη εγκλημάτων ή αδικημάτων, πρόκληση διακρίσεων, φυλετικού μίσους και γενικότερα που θα μπορούσε να είναι αντίθετο προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, τους παρόντες κανόνες χρήσης και τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη,
    • προσηλυτισμό για ιδεολογικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς ή εθνοτικούς λόγους,
    • να προσπαθείτε να παραπλανήσετε άλλους Χρήστες χρησιμοποιώντας το όνομα, το μικρό όνομα ή το ψευδώνυμο άλλων προσώπων,
    • διαδίδουν μηνύματα βίαιου ή/και πορνογραφικού χαρακτήρα,
    • πωλείτε, αντιγράφετε, αναπαράγετε, νοικιάζετε, εκμισθώνετε, δανείζετε, διανέμετε, μεταβιβάζετε ή παραχωρείτε με υποάδεια το σύνολο ή μέρος του Περιεχομένου της Εφαρμογής ή αποσυμπιέζετε, τροποποιείτε, εμφανίζετε σε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή, επιχειρείτε να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα της Εφαρμογής,
    • να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο υπολογιστικό σύστημα της Εφαρμογής ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που διαταράσσει, μειώνει την ποιότητα ή παρεμβαίνει στην απόδοση ή τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής,
    • να κάνετε κατάχρηση της Εφαρμογής εισάγοντας εσκεμμένα ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα και επιχειρώντας να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εφαρμογή με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο,
    • να χρησιμοποιείτε λογισμικό ρομπότ ή οποιοδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα για να συμβουλεύεστε, να καταγράφετε και να τροποποιείτε δεδομένα στην Εφαρμογή,
    • παραβιάζουν την εικόνα, την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών ή τρίτων,
    • να δυσφημίζετε την Εταιρεία ή/και την Εφαρμογή στα κοινωνικά δίκτυα και σε οποιοδήποτε άλλο σημερινό ή μελλοντικό μέσο επικοινωνίας,
    • να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για πορνεία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη.
   4. Κάθε Χρήστης της Εφαρμογής αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μην :
    • να χρησιμοποιείτε ή να ζητάτε τις Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Εφαρμογής για λογαριασμό ή προς όφελος άλλων,
    • να αναπαράγετε σε μεγάλο αριθμό, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, πληροφορίες ή προσφορές που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της Εφαρμογής,
    • να ενσωματώσετε το σύνολο ή μέρος του Περιεχομένου της Εφαρμογής σε εφαρμογή ή ιστότοπο τρίτου μέρους, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς,
    • να χρησιμοποιείτε ρομπότ, ιδίως αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης ή ανάκτησης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για την ανάκτηση ή ευρετηρίαση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της εφαρμογής,
    • να αντιγράψετε τις πληροφορίες σε μέσα κάθε είδους που επιτρέπουν την αναδημιουργία του συνόλου ή μέρους των αρχικών αρχείων,
    • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δεδομένων που ανακτώνται ή μεταφορτώνονται από την Εφαρμογή για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια διάδοση, επί ποινή αστικών και ποινικών κυρώσεων.
   5. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν ασκεί δραστηριότητες μεσιτείας γάμων και δεν υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου της 23ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών.
   6. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δεδομένων που ανακτώνται ή μεταφορτώνονται από την Εφαρμογή για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια διάδοση, επί ποινή αστικών και ποινικών κυρώσεων.
   7. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία θεωρεί ότι ένας Χρήστης παραβιάζει τις παρούσες ΓΟΠ, η Εταιρεία μπορεί, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Εφαρμογή και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της νομικής ενέργειας, εναντίον του Χρήστη.
  5. ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
   1. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες, ιδίως αυτές που τον αφορούν, τις οποίες παρέχει είναι επαρκείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις.
   2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να επαληθεύσει την αλήθεια όλων των πληροφοριών που ανακοινώνονται στην Εφαρμογή. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση κλοπής ταυτότητας ή αν οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ψευδείς ή παραπλανητικές.
   3. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται την επικαιρότητα, τη νομιμότητα, την ειλικρίνεια ή την ποιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι χρήστες.
   4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που οι Χρήστες επικοινωνούν και αναρτούν στο διαδίκτυο, ιδίως για τον παράνομο χαρακτήρα του σε σχέση με τους ισχύοντες κανονισμούς, για λάθη ή παραλείψεις, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση, τη μετάδοση μέσω του εσωτερικού συστήματος μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω της Εφαρμογής.
   5. Οι χρήστες καλούνται να ενημερώσουν την Εταιρεία εάν θεωρούν ότι ένα ή περισσότερα περιεχόμενα παραβιάζουν τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη ή τα βλάπτουν άμεσα.
  6. ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ
   1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες, όπως αυτές ορίζονται από τη νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων, τις οποίες ενδέχεται να υποστεί ο Χρήστης στο πλαίσιο της εκτέλεσης των παρόντων ΓΟΣ και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση σφάλματος που οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.1, σε πράξη τρίτου εκτός του ελέγχου της ή σε πράξη του Χρήστη.
   2. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί, σε καμία περίπτωση, υπεύθυνη για οποιαδήποτε κακή χρήση της Εφαρμογής από τους Χρήστες.
   3. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους στην Εφαρμογή και για τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες που διαβιβάζονται στην Εφαρμογή και μέσω του εσωτερικού συστήματος μηνυμάτων της.
   4. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ δύο χρηστών της εφαρμογής.
   5. Η Εταιρεία δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τα πραγματικά ραντεβού μεταξύ των χρηστών. Εναπόκειται στους Χρήστες να ελέγχουν, εάν είναι απαραίτητο, την ταυτότητα του Χρήστη με τον οποίο έχει προγραμματιστεί πραγματικό ραντεβού- ιδίως να προγραμματίζουν ραντεβού μόνο σε πολύ πολυσύχναστα δημόσια μέρη, να ενημερώνουν πάντα έναν στενό φίλο για το προγραμματισμένο ραντεβού, τον τόπο και την ώρα και τα στοιχεία επικοινωνίας και την ταυτότητα του Χρήστη με τον οποίο έχει προγραμματιστεί το ραντεβού.
   6. Ομοίως, η Εταιρεία συνιστά ανεπιφύλακτα στους Χρήστες να μην υποβάλλουν πληροφορίες (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, email κ.λπ.) που δεν εμφανίζονται στο Προφίλ Χρήστη.
   7. Οι χρήστες έχουν πλήρη επίγνωση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και ιδίως των προαναφερόμενων εγγυήσεων και περιορισμών ευθύνης, βασικών προϋποθέσεων χωρίς τις οποίες η Εταιρεία δεν θα είχε ποτέ συνάψει σύμβαση.
  7. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
   1. Οι διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προκύπτουν από τον γαλλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο της 20ής Ιουνίου 2018 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 ("RGPD"), βρίσκονται σε ένα συνημμένο έγγραφο με τίτλο "Πολιτική απορρήτου", το οποίο είναι προσβάσιμο στην εφαρμογή στην ενότητα "Νομική ειδοποίηση".
  8. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ
   1. Σύμφωνα με τα άρθρα L. 221-18 και επόμενα του Γαλλικού Κώδικα Καταναλωτή, με την αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι επιθυμεί να κατεβάσει δωρεάν την Εφαρμογή εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης που προβλέπεται από το νόμο και, ως εκ τούτου, παραιτείται ρητά από το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει.
   2. Ο Χρήστης μπορεί ωστόσο ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από την Εταιρεία να διαγράψει τον λογαριασμό του Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση remove@yousoon.com ή μέσω της ενότητας Ρυθμίσεις στην εφαρμογή.
  9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ
   1. Οι παρούσες ΓΟΠ διέπονται από το γαλλικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.
   2. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να αποφασίσει να υποβάλει τη διαφορά με την Εταιρεία σε συμβατική διαδικασία διαμεσολάβησης ή σε οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαμεσολαβητή στην ακόλουθη διεύθυνση mediation.conso@mediation-net.com
   3. Ο χρήστης ενημερώνεται ότι :
    • Προκειμένου να εξεταστεί η διαφορά από τον διαμεσολαβητή, ο Χρήστης πρέπει να δικαιολογήσει ότι έχει υποβάλει γραπτή καταγγελία στην Εταιρεία ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της και πρέπει να διατηρεί γραπτή απόδειξη των ενεργειών που έγιναν,
    • Το αίτημα πρέπει να είναι αιτιολογημένο και νόμιμο.
   4. Ο Χρήστης μπορεί να παραπέμψει το θέμα στον διαμεσολαβητή εντός μέγιστης προθεσμίας ενός έτους από την έγγραφη καταγγελία του προς την Εταιρεία.
   5. Τέλος, εάν η διαδικασία διαμεσολάβησης αποτύχει ή εάν ο Χρήστης επιθυμεί να προσφύγει σε δικαστήριο, θα εφαρμοστούν οι κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  10. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
    1. Ανωτέρα βία

   Τα μέρη συμφωνούν να αναγνωρίσουν ως περίπτωση ανωτέρας βίας κάθε γεγονός που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομολογία του Cour de Cassation κατ' εφαρμογή του άρθρου 1218 του Αστικού Κώδικα, εφόσον τα γεγονότα αυτά θα εμπόδιζαν την εκτέλεση της ΓΟΣ από το μέρος που την επικαλείται.

    1. Αυτονομία των ρητρών

   Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων ΥΔΠ ή η εφαρμογή της σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περίσταση κριθεί άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται διαχωρίσιμη και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων ΥΔΠ.

    1. Ειδοποίηση

   Οποιαδήποτε κοινοποίηση πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@yousoon.comή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση που αναφέρεται στις παρούσες ΓΤΠ.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  1. Για να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, ο Χρήστης μπορεί να :
   • Στείλτε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
   • Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση contact@yousoon.com