Ο δικτυακός τόπος Yousoon.com και η εφαρμογή Yousoon λειτουργούν από την JEMECO, εταιρεία SAS με κεφάλαιο 15.000 ευρώ, εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορικών εταιρειών του NANTERRE με αριθμό 830 613 873, με έδρα 40 avenue du général de Gaulle, 92360 Meudon la forêt, η οποία εκπροσωπείται από τον διευθύνοντα σύμβουλό της, κ. Jérôme Morgado, με ΑΦΜ FR95 830 613 873.

Ο Διευθυντής Εκδόσεων Ο κ. Jérôme Morgado.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο : contact@yousoon.com

Υποδοχής Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 https://aws.amazon.com