Общи условия за ползване към 01 декември 2019 г.

Добре дошли в приложението Yousoon (наричано по-нататък "приложението"). Благодарим ви, че избрахте приложението, публикувано от JEMOCO.

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
    1. Издател на приложението (наричано по-долу "Дружеството") :
     • Име на компанията: JEMOCO
     • Фирмена форма: SAS
     • Акционерен капитал: 18,750 евро
     • Централен офис: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
     • Регистрирана в RCS в Нантер под № 830 613 873
     • Имейл адрес: contact@yousoon.com
     • Вътрешнообщностен номер по ДДС: FR95830 613 873
     • Директор на публикацията: Jérôme Morgado
    2. Приложението се хоства от Amazon Web Services:

   Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Сиатъл, WA 98108-1226, https://aws.amazon.com

   1. Целта на настоящите Общи условия за ползване (наричани по-долу "ОУП") е да се определят всички условия за ползване на приложението от потребители (наричани по-долу "Потребители"), които са потребители съгласно разпоредбите на Кодекса за защита на потребителите.
   2. В съответствие със законовите разпоредби потребителят се определя като всяко физическо лице, което действа по повод на поръчката за цели, които не са част от неговата професионална дейност.
   3. Дружеството предоставя на Потребителите Приложението, което им позволява да се възползват от набор от услуги (наричани по-долу "Услуги"), както е описано в член 4 по-долу.
   4. ОУ са достъпни за Потребителя при регистрацията му в Приложението. Приемането на ОУ от страна на Потребителя означава приемане на всички условия на ОУ.
   5. ОУ са достъпни и в приложението под заглавието "Настройки".
   6. Те се актуализират редовно, като приложимите ОУ са тези, които са в сила към момента на регистрацията на потребителя в приложението.
   7. ПРИЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ОТ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ НАД ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ.
  1. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
   1. Преди да започне да използва приложението, потребителят трябва да се увери, че разполага с техническите и компютърните ресурси, за да се възползва от приложението и съдържанието, достъпно в приложението, и че операционната система на неговото компютърно устройство позволява сигурен достъп до приложението.
   2. Потребителят трябва също така да се увери, че компютърната конфигурация на устройството е в добро работно състояние и не съдържа вируси.
   3. Дружеството си запазва правото да модифицира, редактира, изтрива, валидира или променя изцяло или частично всяко съдържание ("Съдържание"), съдържащо се или показвано в Приложението.
   4. Дружеството може да изтрие, промени или модифицира Заявлението и/или Съдържанието по всяко време и без предизвестие.
  2. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
   1. Приложението е безплатно за изтегляне и регистрация в App Store и Play Store.
   2. За да може да използва Приложението, Потребителят ще бъде поканен да създаде акаунт чрез :
    • неговия имейл адрес, като в този случай Дружеството ще изпрати имейл, потвърждаващ създаването на акаунт, на имейл адреса, посочен от Потребителя.
    • Facebook Connect, като в този случай приложението може да използва профилната снимка на профила във Facebook, фамилията, името, възрастта, изведена от датата на раждане на потребителя, за да създаде неговия профил, публичните контакти, достъпа до профила в Instagram.
   3. Потребителят ще бъде помолен да попълни формуляр и да предостави следната информация, за да създаде своя профил (наричан по-долу "Профил"):
    • обща информация: профилни снимки, име, имейл, парола (с изключение на регистрацията чрез Facebook Connect);
    • физическа информация: пол, дата на раждане, височина, тегло, цвят на косата и очите;
    • социална информация: интересуват се от мъже или жени, вид на търсената връзка, общност(и), географско местоположение, начин на живот, образование, етническа принадлежност, религия, семейно положение.
   4. Потребителят ще бъде помолен да създаде потребителско име и парола (с изключение на регистрацията чрез Facebook Connect). Потребителското име и паролата са строго лични. В случай на загуба или използване от неоторизирано лице, Потребителят трябва незабавно да информира Дружеството, за да може то да блокира достъпа до профила на Потребителя и да му позволи да създаде ново потребителско име и парола.
   5. Всяко измамно изтегляне на Заявлението или такова, което Дружеството счита за измамно, ще се счита за невалидно.
   6. Потребителят може да изтрие своя профил в настройките на приложението по всяко време.
  3. УСЛУГИ
   1. Приложението позволява на Потребителите да се запознават с профилите на други Потребители в зависимост от общностите, които ги интересуват, географското им разстояние и критериите, предоставени при регистрацията. Уточнява се, че тези критерии за търсене могат да бъдат променяни по всяко време в приложението. Всеки Потребител може да потвърди или отмени профил на Потребител, който го интересува или не. Ако двама Потребители се интересуват един от друг, Заявлението ще им позволи да установят контакт помежду си. Потребителите могат да обменят информация чрез вътрешната система за съобщения на Приложението.
   2. Приложението предоставя на Потребителите следните Услуги:
    • Представяне на профилите в приложението и възможност за валидиране на профилите.
    • Докладване на един или повече Потребители, чието поведение е в нарушение на настоящите Условия за ползване и на приложимото законодателство, или поверително блокиране на един или повече Потребители;
    • Използване на вътрешната система за съобщения на приложението за изпращане на файлове (снимки, видеоклипове и др.);
    • Преглед на списъка на свързаните и отхвърлените потребители и техните профили, възможност за поставяне на определени потребителски профили в "Любими" и за поставяне на лични коментари на всеки потребителски профил, до които достъп ще има само потребителят, който е направил коментара; изтриване на списъка с любими, на свързаните потребителски профили, на личните коментари и на разговорите от вътрешната система за съобщения;
    • Модифициране на предпочитанията за търсене и на предаваната физическа и социална информация (с изключение на имейл или пол);
    • Получаване на известия от вътрешната система за съобщения на приложението, с възможност за активиране или деактивиране на тези известия;
    • Активиране и деактивиране на геолокацията по всяко време в зависимост от информацията в смартфона;
    • Предлагане на места за физическа среща в зависимост от геолокацията на всеки потребител;
    • Спиране на действието и изтриване на потребителския акаунт ;
    • Автоматично изтриване на Профили, които са открити или докладвани като нежелани или в нарушение на настоящите Общи условия и приложимите закони;
    • Възможност за промяна на съобщението, ако лицето все още не го е прочело;
    • Възможност за избор на места за работа в мрежа;
    • Възможност за временно или постоянно изключване от дадено място.
  4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
   1. Потребителят се задължава да спазва условията на тези ОУ и другите потребители.
   2. Потребителят се съгласява да използва Приложението в съответствие с инструкциите на Дружеството.
   3. Потребителят се съгласява, че ще използва приложението единствено за лична употреба в съответствие с настоящите ОУ. В тази връзка Потребителят се съгласява да се въздържа от :
    • да използвате Приложението по какъвто и да е незаконен начин, за каквато и да е незаконна цел и по какъвто и да е начин, за каквато и да е цел, несъвместима с настоящите Условия за ползване;
    • да използвате Заявлението за публикуване на обидни, клеветнически, натрапчиви, клеветнически, неприлични, порнографски или заплашителни изявления и/или изявления, които нарушават неприкосновеността на личния живот на други лица;
    • да разпространява съдържание, което би могло да представлява подстрекателство към извършване на престъпления или нарушения; провокация към дискриминация, расова омраза и по-общо казано, което би могло да противоречи на действащите закони и разпоредби, на настоящите правила за ползване и на добрите нрави и обществения ред;
    • прозелитизъм на идеологическа, политическа, религиозна или етническа основа;
    • да се опитва да заблуждава други Потребители, като използва името, фамилията или псевдонима на други лица;
    • разпространяване на съобщения с насилствен и/или порнографски характер;
    • да продавате, копирате, възпроизвеждате, давате под наем, на лизинг, назаем, разпространявате, прехвърляте или сублицензирате цялото или част от Съдържанието на Заявлението или да декомпилирате, модифицирате, показвате в четима от човека форма, да се опитвате да откриете изходния код на Заявлението;
    • да се опитвате да получите неоторизиран достъп до компютърната система на Приложението или да извършвате каквато и да е дейност, която нарушава, намалява качеството или се намесва в работата или функционалността на Приложението;
    • да злоупотребявате със Заявлението чрез умишлено въвеждане на вируси или други злонамерени програми и да се опитвате да получите достъп до Заявлението по неоторизиран начин;
    • да използвате роботизиран софтуер или друга автоматизирана система за проверка, записване и промяна на данни в Приложението;
    • нарушават имиджа, неприкосновеността на личния живот и личните данни на други Потребители или трети страни;
    • да злепоставя Дружеството и/или Приложението в социалните мрежи и чрез всякакви други настоящи или бъдещи средства за комуникация;
    • да използват Заявлението за проституция или по каквато и да е друга причина, противоречаща на обществения ред и/или морал.
   4. Всички Потребители на приложението се задължават също така да не :
    • да използвате или да правите заявки за Услугите, предлагани чрез Приложението, от името на други лица или в тяхна полза;
    • да възпроизвежда в голям брой, с търговска или нетърговска цел, информация или оферти, представени в контекста на приложението;
    • да интегрирате цялото или част от Съдържанието на Приложението в приложение или уебсайт на трета страна с търговска или нетърговска цел;
    • да използвате робот, по-специално паяк, приложение за търсене или извличане, или други средства за извличане или индексиране на цялото или част от съдържанието на приложението;
    • да копирате информацията на носител от всякакъв вид, който може да се използва за възстановяване на всички или на част от оригиналните файлове;
    • Използването на данни, извлечени или изтеглени от приложението, за търговски цели или за публично разпространение е строго забранено под заплаха от граждански и наказателни санкции.
   5. Потребителят потвърждава, че Дружеството не се занимава с брокерска дейност и не е обект на разпоредбите на член 6 от Закона от 23 юни 1989 г. за информация и защита на потребителите.
   6. Използването на данни, извлечени или изтеглени от приложението, за търговски цели или за публично разпространение е строго забранено под заплаха от граждански и наказателни санкции.
   7. Ако по каквато и да е причина Дружеството счита, че даден Потребител нарушава настоящите Общи условия, Дружеството може по всяко време и по свое усмотрение да прекрати достъпа на Потребителя до Приложението и да предприеме каквито и да е действия, включително съдебни, срещу Потребителя.
  5. ТОЧНОСТ И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА.
   1. Всеки потребител се задължава да гарантира, че цялата информация, по-специално тази, която се отнася до него, която той предоставя, е адекватна, точна, актуална и пълна.
   2. Потребителят признава, че Дружеството не разполага с материални средства, за да провери истинността на цялата информация, съобщена в Заявлението. Поради това Дружеството не може да носи отговорност в случай на кражба на самоличност или ако предоставената информация е невярна или подвеждаща.
   3. Дружеството също така не гарантира навременността, законосъобразността, честността или качеството на информацията, предавана от Потребителите.
   4. Дружеството в никакъв случай не носи отговорност за съдържанието, което Потребителите съобщават и публикуват онлайн, по-специално за неговия незаконен характер по отношение на действащите разпоредби, за всякакви грешки или пропуски, за всякакви загуби или щети, произтичащи от неговото използване, предаване чрез вътрешни съобщения или по какъвто и да е друг начин чрез приложението.
   5. Потребителите се приканват да информират Дружеството, ако смятат, че едно или повече съдържания нарушават обществения морал или обществения ред или пряко им вредят.
  6. ОТГОВОРНОСТИ
   1. Дружеството не носи отговорност за косвени или последващи вреди, както е определено в съдебната практика на френските съдилища, които Потребителят може да претърпи в контекста на изпълнението на настоящите ОУ, и не може да бъде държано отговорно в случай на грешка, произтичаща от форсмажорно събитие, както е определено в член 11.1, от действие на трета страна извън неговия контрол или от действие на Потребителя.
   2. Дружеството при никакви обстоятелства не носи отговорност за злоупотреба със Заявлението от страна на Потребителите.
   3. Потребителите носят пълна отговорност за действията си в приложението, както и за информацията и снимките, предавани в приложението и чрез неговата вътрешна система за съобщения.
   4. Дружеството не носи отговорност в случай на спор между двама потребители на приложението.
   5. Дружеството по никакъв начин не носи отговорност за действителните срещи между Потребителите. Потребителите са длъжни да проверяват, ако е необходимо, самоличността на Потребителя, с когото е планирана реална среща; по-специално да планират срещи само на много оживени обществени места, винаги да информират близък приятел за планираната среща, за мястото и часа, както и за данните и самоличността на Потребителя, с когото е планирана срещата.
   6. Също така Дружеството силно препоръчва на Потребителите да не предоставят информация (телефонен номер, адрес, имейл и др.), която не фигурира в Потребителския профил.
   7. Потребителите са напълно запознати с разпоредбите на този член и по-специално с гореспоменатите гаранции и ограничения на отговорността, които са съществени условия, без които Дружеството никога не би сключило договор.
  7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
   1. Разпоредбите относно защитата на личните данни, произтичащи от френския Закон за защита на личните данни от 6 януари 1978 г., изменен със Закона за защита на личните данни от 20 юни 2018 г., и от Европейския регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г., влязъл в сила на 25 май 2018 г. ("RGPD"), се намират в приложения документ, озаглавен "Политика за защита на личните данни", достъпен в приложението в раздела "Правна информация".
  8. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ
   1. В съответствие с членове L. 221-18 и следващи от Френския кодекс за защита на потребителите, с приемането на тези ОУ Клиентът потвърждава, че желае да изтегли безплатно приложението в рамките на срока за отказ, предвиден от закона, и по този начин изрично се отказва от правото си на отказ.
   2. Въпреки това Потребителят може по всяко време да поиска от Дружеството да изтрие неговия потребителски профил чрез имейл на следния адрес remove@yousoon.com или чрез раздела Настройки в приложението.
  9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
   1. Настоящите ОУ се уреждат и тълкуват в съответствие с френското законодателство, без да се вземат предвид принципите на стълкновение на закони.
   2. В случай на спор, произтичащ от тълкуването и/или изпълнението на настоящите Общи условия или във връзка с тях, Потребителят може да реши да подложи спора с Дружеството на конвенционална процедура по медиация или друг алтернативен метод за разрешаване на спорове. Потребителят може да се свърже с медиатора на следния адрес mediation.conso@mediation-net.com
   3. Потребителят е информиран, че :
    • За да може спорът да бъде разгледан от медиатора, потребителят трябва да докаже, че е подал писмена жалба до Дружеството или до неговия отдел за обслужване на клиенти, и да запази писмено доказателство за предприетите стъпки;
    • Искането трябва да е добре обосновано и легитимно.
   4. Потребителят може да отнесе въпроса до медиатора в рамките на не повече от една година след писменото си оплакване до Дружеството.
   5. И накрая, ако процедурата по медиация се окаже неуспешна или ако потребителят желае да предяви иск в съда, ще се прилагат правилата на Гражданския процесуален кодекс.
  10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
    1. Форсмажорни обстоятелства

   Страните се съгласяват да признаят за случай на непреодолима сила всяко събитие, което отговаря на критериите, определени от съдебната практика на Касационния съд при прилагането на член 1218 от Гражданския кодекс, доколкото тези събития биха попречили на изпълнението на ОУ от страната, която се позовава на него.

    1. Автономност на клаузите

   Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия или тяхното прилагане към дадено лице или обстоятелство се счита за невалидна, недействителна или по някаква причина неприложима, тази разпоредба се счита за отделна и не засяга валидността и приложимостта на която и да е друга разпоредба на настоящите Общи условия.

    1. Известие

   Всяко уведомление трябва да бъде направено в писмен вид по имейл с потвърждение за получаване на следния имейл адрес: contact@yousoon.comили изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящите ОУ.

 1. КОНТАКТ
  1. За да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Дружеството, Потребителят може да :
   • Изпратете писмо на следния адрес: 40 avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon La Forêt
   • Изпратете имейл на следния адрес contact@yousoon.com