1. Vedieť, odkiaľ pochádzate

Pred nadviazaním vzťahu s príslušníkom inej kultúry je dôležité poznať svoju vlastnú kultúru a uvedomiť si svoje predsudky. Nebudete schopní vyrovnať sa s kultúrnymi rozdielmi, ak nebudete vedieť, odkiaľ pochádzate. Venujte čas spoznávaniu zvykov a tradícií vlastnej kultúry a premýšľajte o svojich záľubách a nezáľubách. Pomôže vám to lepšie pochopiť iné kultúry a vyhnúť sa konfliktom.

2. Komunikujte otvorene a úprimne

Komunikácia je kľúčom ku každému vzťahu, ale je obzvlášť dôležitá, keď sa stretávate s kultúrnymi rozdielmi. Ak nepoviete, čo si myslíte alebo cítite, riskujete, že dôjde k nedorozumeniam a konfliktom. Ak máte nejaké pochybnosti alebo otázky, neváhajte sa opýtať. Najlepší spôsob, ako zvládnuť kultúrne rozdiely, je riešiť ich priamo a otvorene.

3. Buďte trpezliví

Keď sa stretávate s kultúrnymi rozdielmi, nie vždy sa vám darí. Budú chvíle, keď budete frustrovaní a budete mať chuť to vzdať. Nie je to ľahké, ale je dôležité byť trpezlivý. Veci si vyžadujú čas a musíte byť pripravení na kompromisy. Ak budete trpezliví a otvorení, budete schopní prekonať ťažkosti a vytvoriť pevný a trvalý vzťah.

4. Spoznajte kultúru toho druhého

Ak chcete skutočne zvládnuť kultúrne rozdiely, musíte si dať tú námahu a spoznať kultúru druhej osoby. To znamená, že si musíte nájsť čas na spoznanie jazyka, zvykov, tradícií, náboženstva atď. Môže sa to zdať zastrašujúce, ale je to jediný spôsob, ako skutočne pochopiť kultúru druhého človeka. Ak vynaložíte úsilie na učenie, budete môcť lepšie komunikovať a efektívnejšie sa vyrovnať s kultúrnymi rozdielmi.

5. Buďte otvorení

Pri riešení kultúrnych rozdielov je dôležité byť otvorený. Musíte akceptovať, že iné kultúry sa môžu líšiť od tej vašej a že to nemusí byť nevyhnutne zlé. Ak budete otvorení, budete sa môcť učiť od inej kultúry a obohatiť sa o túto skúsenosť.

6. Vžite sa do situácie druhej osoby

Je ľahké cítiť sa urazený alebo zranený, keď sa zaoberáte kultúrnymi rozdielmi. Ak sa cítite zranení, skúste sa vžiť do situácie druhej osoby. Pokúste sa pochopiť, čo druhá osoba cíti a čo sa vám snaží povedať. Pomôže vám to lepšie komunikovať a vyhnúť sa konfliktom.

7. Naučte sa robiť kompromisy

Kompromisy sú neoddeliteľnou súčasťou každého vzťahu, ale obzvlášť dôležité sú pri riešení kultúrnych rozdielov. Nie vždy budete s druhou osobou súhlasiť a budete musieť robiť kompromisy. Môže to byť ťažké, ale je to nevyhnutné, ak chcete, aby vzťah fungoval.

8. Prijať, že sa veci menia

Kultúry sa časom vyvíjajú a menia a je dôležité akceptovať, že sa veci menia. Ak ste otvorení a akceptujete zmeny, budete sa vedieť lepšie vyrovnať s kultúrnymi rozdielmi. Musíte byť tiež pripravení na to, že keď sa veci zmenia, musíte sa prispôsobiť.

9. Buďte flexibilný

Pri riešení kultúrnych rozdielov je dôležitá flexibilita. Musíte byť pripravení urobiť úpravy, keď veci nepôjdu podľa plánu. Ak budete nepružní, riskujete, že vyvoláte konflikt a ukončíte vzťah.

10. Naučte sa prispôsobiť

Kultúry sa časom vyvíjajú a menia a je dôležité naučiť sa prispôsobiť. Ak sa dokážete prispôsobiť, budete sa vedieť lepšie vyrovnať s kultúrnymi rozdielmi. Musíte byť tiež pripravení na to, že keď sa situácia zmení, musíte sa prispôsobiť.