Príznaky emocionálnej manipulácie pri online zoznamovaní

Online zoznamovanie môže byť živnou pôdou pre emocionálnych manipulátorov. Sú odborníkmi na to, aby vycítili slabiny svojich obetí a využili ich na získanie toho, čo chcú. Ak si kladiete otázku, či je váš online partner emocionálny manipulátor, tu je niekoľko znakov, na ktoré si treba dať pozor.

1. Vyvolávajú vo vás pocit viny

Citový manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit viny, aby ste urobili to, čo chce. Ak sa váš online partner snaží, aby ste sa cítili vinní za to, že s ním netrávite dosť času alebo mu nevenujete dostatok pozornosti, pravdepodobne ide o emocionálneho manipulátora. Títo ľudia vedia, ako vo vás vyvolať pocit viny, aby ste urobili to, čo chcú, aj keď je to v rozpore s vašimi vlastnými želaniami alebo potrebami.

2. Dávajú vám pocit, že stále robíte niečo zle

Emocionálny manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit, že stále robíte niečo zle. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že stále robíte niečo zle, pravdepodobne je to emocionálny manipulátor. Vie, ako vo vás vyvolať pocit, že vždy robíte niečo zlé, aj keď je to v rozpore s vašimi vlastnými túžbami alebo potrebami.

3. Dávajú vám pocit, že sa vždy mýlite

Citový manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit, že vás stále podvádza. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že ho neustále podvádzate, pravdepodobne je emocionálny manipulátor. Citoví manipulátori vedia, ako vo vás vyvolať pocit, že vždy podvádzate, aj keď je to proti vašim vlastným želaniam alebo potrebám.

4. Dávajú vám pocit, že pre nich nikdy nie ste dosť dobrí

Citový manipulátor vie, ako vo vás vzbudiť pocit, že pre neho nikdy nie ste dosť dobrí. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že pre neho nikdy nie ste dosť dobrí, pravdepodobne je to emocionálny manipulátor. Vie, ako vo vás vzbudiť pocit, že pre neho nikdy nie ste dosť dobrí, aj keď je to v rozpore s vašimi vlastnými túžbami alebo potrebami.

5. Dávajú vám pocit, že ich vždy sklamete

Emocionálny manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit, že ste ho vždy sklamali. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že ho neustále sklamávate, pravdepodobne ide o emocionálneho manipulátora. Citoví manipulátori vedia, ako vo vás vyvolať pocit, že ich vždy sklamete, aj keď je to proti vašim vlastným želaniam alebo potrebám.

6. Dávajú vám pocit, že stále robíte niečo zle

Emocionálny manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit, že stále robíte niečo zle. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že stále robíte niečo zle, pravdepodobne je to emocionálny manipulátor. Vie, ako vo vás vyvolať pocit, že vždy robíte niečo zlé, aj keď je to v rozpore s vašimi vlastnými túžbami alebo potrebami.

7. Dávajú vám pocit, že ich vždy sklamete

Emocionálny manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit, že ste ho vždy sklamali. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že ho neustále sklamávate, pravdepodobne ide o emocionálneho manipulátora. Citoví manipulátori vedia, ako vo vás vyvolať pocit, že ich vždy sklamete, aj keď je to proti vašim vlastným želaniam alebo potrebám.

8. Dávajú vám pocit, že pre nich nikdy nie ste dosť dobrí

Citový manipulátor vie, ako vo vás vzbudiť pocit, že pre neho nikdy nie ste dosť dobrí. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že pre neho nikdy nie ste dosť dobrí, pravdepodobne je to emocionálny manipulátor. Vie, ako vo vás vzbudiť pocit, že pre neho nikdy nie ste dosť dobrí, aj keď je to v rozpore s vašimi vlastnými túžbami alebo potrebami.

9. Dávajú vám pocit, že stále robíte niečo zle

Emocionálny manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit, že stále robíte niečo zle. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že stále robíte niečo zle, pravdepodobne je to emocionálny manipulátor. Vie, ako vo vás vyvolať pocit, že vždy robíte niečo zlé, aj keď je to v rozpore s vašimi vlastnými túžbami alebo potrebami.

10. Dávajú vám pocit, že sa stále klamete

Citový manipulátor vie, ako vo vás vyvolať pocit, že vás stále podvádza. Ak sa váš online partner snaží, aby ste mali pocit, že ho neustále podvádzate, pravdepodobne je emocionálny manipulátor. Citoví manipulátori vedia, ako vo vás vyvolať pocit, že vždy podvádzate, aj keď je to proti vašim vlastným želaniam alebo potrebám.