Čo robiť, keď vás niekto obťažuje
Čo robiť, keď vás niekto obťažuje

1. Identifikujte hodnoty, ktoré sú pre vás dôležité

Hodnoty sú to, čo je pre vás v živote dôležité. Riadia vaše voľby a rozhodnutia. Hodnoty sa môžu týkať napríklad čestnosti, nezávislosti, vernosti, úcty, lásky, rodiny, slobody, bezpečnosti, spravodlivosti a mieru.

Identifikácia vašich hodnôt vám pomôže lepšie pochopiť, čo je pre vás v živote dôležité. Môže vám tiež pomôcť lepšie pochopiť, prečo sa v určitých veciach cítite šťastní alebo nešťastní.

2. Rozpoznajte, kedy sú vaše hodnoty v rozpore

Konflikt hodnôt môže vzniknúť, keď máte rozdielne názory na to, čo je dôležité. Napríklad vy a váš partner môžete mať rozdielne hodnoty v súvislosti s peniazmi. Vy si možno myslíte, že peniaze nie sú dôležité, ale váš partner si myslí, že sú. Alebo môžete mať odlišné hodnoty v oblasti náboženstva. Vy môžete byť ateista, ale váš partner môže byť veľmi nábožensky založený.

Konflikt hodnôt môže nastať aj vtedy, keď máte rozdielne názory na to, čo je prijateľné alebo neprijateľné. Vy si napríklad môžete myslieť, že podvádzať partnera je prijateľné, ale váš partner si môže myslieť, že je to neprijateľné.

3. Snažte sa pochopiť názor druhej osoby

Pri konflikte hodnôt je dôležité pokúsiť sa pochopiť názor druhej osoby. To vám môže pomôcť lepšie pochopiť, prečo zmýšľa tak, ako zmýšľa. Môže vám to tiež pomôcť nájsť spoločnú reč.

Ak máte napríklad s partnerom rozpor v hodnotách týkajúcich sa peňazí, môžete sa pokúsiť pochopiť, prečo sú pre neho peniaze dôležité. Možno je to preto, že vyrastal v rodine, ktorá vždy bojovala s finančnými problémami. Alebo je to možno preto, že tvrdo pracovali, aby si zarobili peniaze, a chcú sa uistiť, že aj vy ste s peniazmi opatrní.

4. Diskutujte o svojich rozdieloch

Ak máte konflikt hodnôt, je dôležité, aby ste s druhou osobou prediskutovali svoje rozdiely. To vám môže pomôcť lepšie pochopiť, čo si myslí a prečo si myslí to, čo si myslí. Môže vám to tiež pomôcť nájsť spoločnú reč.

Ak máte napríklad s partnerom rozpor v hodnotách v súvislosti s peniazmi, môžete s ním prediskutovať svoje nezhody. Môžete sa ho opýtať, prečo sú pre neho peniaze dôležité. Môžete sa ho tiež opýtať, čo by ste podľa neho mali s peniazmi robiť.

5. Pokúste sa nájsť spoločnú reč

Ak máte konflikt hodnôt, je dôležité pokúsiť sa nájsť spoločnú reč. To vám môže pomôcť lepšie pochopiť, čo si myslia a prečo si myslia to, čo si myslia. Môže vám to tiež pomôcť nájsť spôsob, ako žiť s vašimi rozdielmi.

Ak máte napríklad s partnerom rozpor v hodnotách týkajúcich sa peňazí, môžete sa pokúsiť nájsť spoločnú reč. Môžete sa svojho partnera opýtať, čo by ste podľa neho mali robiť s peniazmi. Môžete sa ho tiež opýtať, čo by ste podľa neho mali robiť, ak zarobíte peniaze.