Co zrobić, gdy ktoś cię prześladuje?
Co zrobić, gdy ktoś cię prześladuje?

1. Zidentyfikuj wartości, które są dla Ciebie ważne

Wartości są tym, co jest dla ciebie ważne w życiu. Kierują one Twoimi wyborami i decyzjami. Wartości mogą odnosić się do takich rzeczy jak uczciwość, niezależność, lojalność, szacunek, miłość, rodzina, wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość i pokój.

Identyfikacja własnych wartości może pomóc w lepszym zrozumieniu tego, co jest dla nas ważne w życiu. Może również pomóc zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy sprawiają, że czujesz się szczęśliwy lub nieszczęśliwy.

2. Rozpoznaj, kiedy twoje wartości są sprzeczne

Konflikt wartości może pojawić się, gdy mamy różne opinie na temat tego, co jest ważne. Na przykład, ty i twój partner możecie mieć odmienne poglądy na temat pieniędzy. Ty możesz uważać, że pieniądze nie są ważne, ale Twój partner uważa, że są. Możesz też mieć odmienne poglądy na temat religii. Ty możesz być ateistą, ale Twój partner może być bardzo religijny.

Konflikty wartości mogą również występować, gdy mamy różne opinie na temat tego, co jest dopuszczalne lub niedopuszczalne. Na przykład ty możesz uważać, że zdradzanie partnera jest dopuszczalne, ale twój partner może uważać, że jest to niedopuszczalne.

3. Spróbuj zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby.

W przypadku konfliktu wartości ważne jest, aby spróbować zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu, dlaczego myśli ona tak, a nie inaczej. Może to również pomóc w znalezieniu wspólnej płaszczyzny.

Na przykład, jeśli masz konflikt wartości ze swoim partnerem w kwestii pieniędzy, możesz spróbować zrozumieć, dlaczego pieniądze są dla niego ważne. Może dlatego, że dorastał w rodzinie, która zawsze borykała się z problemami finansowymi. A może dlatego, że ciężko pracował, aby zarobić pieniądze i chce się upewnić, że ty też jesteś ostrożny z pieniędzmi.

4. Omówienie różnic

W przypadku konfliktu wartości ważne jest, aby omówić różnice z drugą osobą. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu tego, co myśli i dlaczego myśli to, co myśli. Może to również pomóc w znalezieniu wspólnej płaszczyzny.

Na przykład, jeśli masz konflikt wartości ze swoim partnerem w kwestii pieniędzy, możesz omówić z nim swoje różnice. Możesz zapytać, dlaczego pieniądze są dla nich ważne. Możesz również zapytać go lub ją, co jego lub jej zdaniem powinieneś zrobić z pieniędzmi.

5. Próba znalezienia wspólnej płaszczyzny

W przypadku konfliktu wartości ważne jest, aby spróbować znaleźć wspólną płaszczyznę. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu tego, co dana osoba myśli i dlaczego myśli to, co myśli. Może to również pomóc w znalezieniu sposobu na życie z różnicami.

Na przykład, jeśli masz konflikt wartości ze swoim partnerem w kwestii pieniędzy, możesz spróbować znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Możesz zapytać partnera, co jego zdaniem powinieneś zrobić z pieniędzmi. Możesz również zapytać go, co jego zdaniem powinieneś zrobić, jeśli zarabiasz pieniądze.