Epätraditionaalisten nettisuhteiden eri muodot (polyamoria, avoimet suhteet jne.).

Nykyään yhä useammat ihmiset haluavat irrottautua perinteisistä suhteista ja tutkia uusia parisuhteen muotoja. Ei-perinteiset suhteet ovat yhä yleisempiä, erityisesti verkossa.

On olemassa erilaisia ei-perinteisiä suhteita, kuten polyamoria, avoimet suhteet ja kaukosuhteet. Jokaisella näistä parisuhteen muodoista on omat etunsa ja haittansa. On tärkeää miettiä tarkkaan, ennen kuin ryhtyy ei-perinteiseen suhteeseen, sillä ne voivat olla monimutkaisia ja vaikeita hallita.

Polyamoria on esimerkiksi parisuhteen muoto, jossa osapuolilla voi olla useita kumppaneita. Tämä voi olla kolmen, neljän tai useamman henkilön suhde. Polyamoristen ihmisten on oltava rehellisiä ja avoimia kaikille kumppaneilleen, ja hyvä viestintä on tärkeää, jotta tämä toimisi. Avoimet suhteet taas ovat suhteita, joissa molemmat kumppanit saavat harrastaa seksiä muiden ihmisten kanssa. Näitä suhteita voi olla vaikea hallita, sillä niissä esiintyy paljon mustasukkaisuutta ja omistushalua. Kaukosuhteet ovat suhteita, joissa molemmat kumppanit asuvat eri paikkakunnilla. Näitä suhteita voi olla vaikea hallita, koska niihin liittyy paljon viestintää ja luottamusta.

Ei-traditionaalisia suhteita on monia muitakin. Jos olet kiinnostunut ei-perinteisestä suhteesta, on tärkeää miettiä tarkkaan, mitä haluat ja mitä olet valmis hyväksymään. Ei-perinteiset suhteet voivat olla monimutkaisia ja vaikeita, mutta ne voivat olla myös palkitsevia ja antoisia.