1. Vědět, odkud pocházíte

Než se pustíte do vztahu s někým z jiné kultury, je důležité znát svou vlastní kulturu a uvědomit si své předsudky. Nebudete schopni se vyrovnat s kulturními rozdíly, pokud nebudete vědět, odkud pocházíte. Věnujte čas tomu, abyste se seznámili se zvyky a tradicemi své vlastní kultury a zamysleli se nad tím, co se vám líbí a nelíbí. To vám pomůže lépe porozumět jiným kulturám a vyhnout se konfliktům.

2. Komunikujte otevřeně a upřímně

Komunikace je klíčem ke každému vztahu, ale obzvlášť důležitá je při překonávání kulturních rozdílů. Pokud neřeknete, co si myslíte nebo cítíte, riskujete, že dojde k nedorozumění a konfliktům. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo otázky, neváhejte se zeptat. Nejlepší způsob, jak zvládnout kulturní rozdíly, je řešit je přímo a otevřeně.

3. Buďte trpěliví

Při řešení kulturních rozdílů nemusí jít vždy vše podle vašich představ. Budou chvíle, kdy budete frustrovaní a budete mít chuť to vzdát. Není to snadné, ale je důležité být trpělivý. Věci vyžadují čas a musíte být připraveni na kompromisy. Pokud budete trpěliví a otevření, budete schopni překonat obtíže a vytvořit pevný a trvalý vztah.

4. Poznejte kulturu ostatních

Pokud chcete skutečně zvládnout kulturní rozdíly, musíte si dát tu práci a poznat kulturu druhého člověka. To znamená věnovat čas poznávání jazyka, zvyků, tradic, náboženství atd. Může se to zdát děsivé, ale je to jediný způsob, jak skutečně pochopit kulturu druhého člověka. Pokud se budete snažit vzdělávat, budete schopni lépe komunikovat a lépe zvládat kulturní rozdíly.

5. Buďte otevření

Při kontaktu s kulturními rozdíly je důležité být otevřený. Musíte přijmout, že jiné kultury se mohou lišit od té vaší a že to nemusí být nutně špatně. Pokud budete mít otevřenou mysl, budete se moci od jiné kultury učit a budete obohaceni o tuto zkušenost.

6. Vžijte se do situace druhého člověka

Při řešení kulturních rozdílů je snadné cítit se uražený nebo zraněný. Pokud se cítíte dotčeni, zkuste se vžít do situace druhé osoby. Snažte se pochopit, co druhá osoba cítí a co se vám snaží sdělit. To vám pomůže lépe komunikovat a vyhnout se konfliktům.

7. Naučte se dělat kompromisy

Kompromis je nedílnou součástí každého vztahu, ale obzvlášť důležitý je při řešení kulturních rozdílů. Ne vždy budete s druhou osobou souhlasit a budete muset dělat kompromisy. To může být obtížné, ale je to nezbytné, pokud chcete, aby vztah fungoval.

8. Přijměte, že se věci mění

Kultury se v průběhu času vyvíjejí a mění a je důležité se s tím smířit. Pokud jste otevření a přijímáte změny, budete se lépe vyrovnávat s kulturními rozdíly. Musíte být také připraveni se přizpůsobit, když se věci změní.

9. Buďte flexibilní

Při řešení kulturních rozdílů je důležitá flexibilita. Musíte být připraveni provést úpravy, když věci nepůjdou podle plánu. Pokud budete nepružní, riskujete, že dojde ke konfliktu a ukončení vztahu.

10. Naučte se přizpůsobit

Kultury se v průběhu času vyvíjejí a mění a je důležité naučit se jim přizpůsobovat. Pokud se dokážete přizpůsobit, budete se lépe vyrovnávat s kulturními rozdíly. Musíte být také připraveni provést úpravy, když se situace změní.