Какво да правите, когато ви е бил натрапен
Какво да правите, когато ви е бил натрапен

1. Определете ценностите, които са важни за вас

Ценностите са това, което е важно за вас в живота. Те направляват избора и решенията ви. Ценностите могат да се отнасят до неща като честност, независимост, лоялност, уважение, любов, семейство, свобода, сигурност, справедливост и мир.

Определянето на ценностите ви може да ви помогне да разберете по-добре какво е важно за вас в живота. То може също така да ви помогне да разберете по-добре защо определени неща ви карат да се чувствате щастливи или нещастни.

2. Разпознайте кога ценностите ви са в конфликт

Конфликтът на ценности може да възникне, когато имате различни мнения за това какво е важно. Например вие и вашият партньор може да имате различни ценности по отношение на парите. Вие може да смятате, че парите не са важни, но партньорът ви смята, че са. Или може да имате различни ценности по отношение на религията. Вие може да сте атеист, но партньорът ви да е много религиозен.

Конфликти на ценности могат да възникнат и когато имате различни мнения за това какво е приемливо или неприемливо. Например вие може да смятате, че е приемливо да изневерявате на партньора си, но партньорът ви може да смята, че това е неприемливо.

3. Опитайте се да разберете гледната точка на другия човек

Когато имате конфликт на ценности, е важно да се опитате да разберете гледната точка на другия човек. Това може да ви помогне да разберете по-добре защо той мисли по този начин. То може също така да ви помогне да намерите общи позиции.

Например, ако с партньора си имате ценностен конфликт по отношение на парите, можете да се опитате да разберете защо парите са важни за него или нея. Може би това е така, защото е израснал в семейство, което винаги е изпитвало финансови затруднения. Или може би защото са работили усилено, за да спечелят пари, и искат да се уверят, че и вие сте внимателни с парите.

4. Обсъдете различията си

Когато имате конфликт на ценности, е важно да обсъдите различията си с другия човек. Това може да ви помогне да разберете по-добре какво мисли той и защо мисли това, което мисли. То може също така да ви помогне да намерите общи позиции.

Например, ако с партньора си имате ценностен конфликт по отношение на парите, можете да обсъдите различията си с него или нея. Можете да го попитате защо парите са важни за него. Можете също така да го/я попитате какво според него/нея трябва да правите с парите.

5. Опитайте се да намерите общ език

Когато имате конфликт на ценности, е важно да се опитате да намерите общ език. Това може да ви помогне да разберете по-добре какво мислят те и защо мислят така, както мислят. То може също така да ви помогне да намерите начин да живеете с различията си.

Например, ако с партньора си имате противоречие в ценностите по отношение на парите, можете да се опитате да намерите общ език. Можете да попитате партньора си какво според него трябва да правите с парите. Можете също така да го попитате какво според него трябва да правите, ако печелите пари.